Сниппеты: как короткое описание сайта в выдаче привлекает аудиторию — LuxSite

Что такое сниппет? Сниппет – это информационный блок результата поисковой выдачи. Он состоит из заголовка и абзаца под ним, где чаще всего можно увидеть описание товара или услуги, быструю ссылку, фавикон. Выбирая, на какую из выданных поисковиком ссылок кликнуть, пользователь пробегает взглядом по фразам под каждой строкой. Если микротекст ему понравится, идет на сайт. Таким образом, чем полезнее и лаконичнее сниппет, тем быстрее растет аудитория сайта.

SEO-специалисты уверены, что сниппет часто недооценивают, а ведь именно он существенно влияет на посещаемость сайта. Пользователи чаще будут ходить на сайт с красивым и полезным описанием.

Кто делает сниппет?

Сниппет автоматически формируется поисковиками. Каждый элемент имеет одну и ту же длину: заголовок – 70-80 знаков, описание – 160-240. Чтобы сделать описание, системы собирают на странице ту информацию, которая больше соответствует запросу пользователя. Чаще всего данные система получает с тегов Title и Description, а также с контента сайта. Поэтому будет гораздо лучше, если веб-мастер сделает заготовку такой информации заранее: создавая названные теги, нельзя использовать стоп-слова, а в начало фразы надо ставить ключи.

Что такое сниппет? Как сделать сниппет для Гугла
Сниппет

Сниппет в Google

Гугл формирует сниппет или из Title и Description или из другого контента, если в Description система значимой информации не отыщет. Если на сайте есть товары, оригинальные статьи, комментарии или рецепты, отзывы, контакты и медиафайлы, Гугл создаст расширенные сниппеты. Описание в этом случае может включать информацию о ценах, изображения и другие характеристики.

Как изменить сниппет сайта который сделает Гугл?

Чтобы изменить конечный вид сниппета, пользуются рядом лайфхаков.

 • Грамотно прописать сообщение тегов, применяя разметку schema.org. Для этого также применяют Search Console.
 • Красивые сниппеты – это практичные сниппеты. Сообщение должно отвечать на запрос пользователя.
 • На странице размещаем только качественный контент, чтобы поисковик мог выбрать нужные фразы.
 • Следует использовать фавикон – иконку возле результата в системе, чтобы привлечь внимание пользователей.
 • Описываем выгодные акционные предложения.
 • Подсматриваем, что написано в сниппетах конкурентов.

Как известно, большинство клиентов просматривают лишь несколько первых результатов поисковой выдачи. Сниппеты – это «лицо сайта» и один из важнейших факторов поисковой выдачи. Чтобы пользователь кликнул именно на наш сайт, сниппет должен быть красивым, четким, понятным и практичным.

Що таке сниппет? Сніппет – це інформаційний блок результату пошукової видачі. Він складається із заголовку та абзацу під ним, де найчастіше можна побачити опис товару або послуги, швидке посилання, фавікон. Вибираючи, на яку з виданих пошукачем посилань клікнути, користувач пробігає поглядом по фразам під кожним рядком. Якщо мікротекст йому сподобається, йде на сайт. Таким чином, чим корисніше і лаконічніше сніппет, тим швидше зростає аудиторія сайту.

SEO-фахівці впевнені, що сниппет часто недооцінюють, але ж саме він істотно впливає на відвідуваність сайту. Користувачі частіше ходитимуть на сайт з красивим і корисним описом.

Что такое сниппет? Как сделать сниппет для Гугла
Сніппет

Хто робить сніппет?

Сніппет автоматично формується пошуковими системами. Кожен елемент має одну і ту ж довжину: заголовок – 70-80 знаків, опис – 160-240. Щоб зробити опис, системи збирають на сторінці ту інформацію, яка більше відповідає запиту користувача. Найчастіше дані система отримує з тегів Title і Description, а також з контенту сайту. Тому буде набагато краще, якщо веб-майстер зробить заготовку такої інформації заздалегідь: створюючи названі теги, не можна використовувати стоп-слова, а в початок фрази треба ставити ключі.

Сніппет в Google

Гугл формує сніппет або з Title і Description або з іншого контенту, якщо в Description система значущою інформації не знайде. Якщо на сайті є товари, оригінальні статті, коментарі або рецепти, відгуки, контакти та мультимедійні дані, Гугл створить розширені сніппети. Опис в цьому випадку може включати інформацію про ціни, зображення та інші характеристики.

Як змінити сніппет сайту який зробить Гугл?

Щоб змінити кінцевий вигляд сніппета, користуються рядом Лайфхаків.

 • Грамотно прописати повідомлення тегів, застосовуючи розмітку schema.org. Для цього також застосовують Search Console.
 • Красиві сніппети – це практичні сніппети. Повідомлення повинно відповідати на запит користувача.
 • На сторінці розміщуємо тільки якісний контент, щоб пошуковик міг вибрати потрібні фрази.
 • Слід використовувати фавікон – іконку біля результату в системі, щоб привернути увагу користувачів.
 • Описуємо вигідні акційні пропозиції.
 • Підглядаємо, що написано в сніппета конкурентів.

Як відомо, більшість клієнтів переглядають лише кілька перших результатів пошукової видачі. Сніппети – це «обличчя сайту» і один з найважливіших чинників пошукової видачі. Щоб користувач клікнув саме на наш сайт, сніппет повинен бути красивим, чітким, зрозумілим та практичним.

Другие новости

1/1

Контакты

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

ул. Вадима Гетьмана 4;
Киев, Киевская обл., 04116

Нужен качественный интернет-маркетинг?
Мы поможем и точечно, и с ведением проекта "под ключ"