12 причин чому варто співпрацювати з seo-компанією – LuxSite

SEO просування сайту – серйозне завдання, яке можна довірити фрілансеру або ж найняти штатного працівника. Але пошук хорошого фрілансера займе чимало часу, а штатний співробітник обійдеться вам досить дорого. Іншим, більш вигідним, варіантом буде звернення в seo-компанію.

Чому це вигідно?

 1. Seo-компанії просування сайтівДосвід компанії.
  Компанія, що працює на ринку послуг оптимізації та просування сайтів, однозначно має багатий досвід розкрутки бізнес-сайтів з різних ніш. Крім того, такі компанії знають все про алгоритми роботи пошукових систем, які постійно ускладнюються, і можуть розробити дійсно ефективну стратегію.
 2. Важливі зв’язку.
  Кожна професійна сео-компанія має базу контактів різних тематичних ресурсів, необхідних для просування сайту. Таку базу можна, звичайно, спробувати зібрати самому, але це займає багато часу. Результат буде значно швидше, якщо база контактів вже в наявності.
 3. Знання та навички.
  Для того щоб просунути сайт в пошуковій системі необхідно мати певні знання і навички. Наприклад, потрібно вміти аналізувати роботу конкурентів, знати, а що звертати увагу, знати принципи внутрішньої і зовнішньої оптимізації і вміти проводити аналітику роботи сайту.
 4. Вартість робіт.
  Замовити просування сайту в професійній фірмі вигідно з фінансової сторони, так як вам не доведеться платити за програмне забезпечення для штатного фахівця. Крім того, штатного співробітника необхідно буде забезпечити робочим місцем і достатньою кількістю роботи. Як показує практика – це нерентабельно.
 5. Можливість варіювати бюджет.
  Штатному співробітникові доведеться платити ставку, а якщо ви довірите просування сайту seo-компанії, то будете мати можливість варіювати бюджет, якщо у вас виникнуть труднощі. При цьому процес розкрутки сайту не зупинятиметься і ви продовжите отримувати результати його роботи.
 6. Розкрутка масштабних проектів.
  Якщо ваш сайт має дуже високу відвідуваність і для підтримки вам потрібно цілий відділ співробітників, яких треба забезпечити технікою, робочим місцем та необхідними програмами, то простіше буде довірити розкрутку сайту професійної компанії.
 7. Необхідність проводити аналітику.
  SEO розкрутка сайту вимагає постійної аналітики і вдосконалення стратегії, так як алгоритм індексації сайтів пошуковими системами весь час змінюється і посилюється.
 8. Інші фахівці.
  В процесі розкрутки сайту може з’ясуватися, що необхідні послуги таких фахівців, як дизайнер або програміст. Замовляючи послуги просування сайту в компанії, ви позбавляєте себе від потреби шукати кожного фахівця окремо.
 9. Стратегічні рішення.
  Компанія, яка вже вела подібні проекти напевно має в запасі кілька стратегічних рішень, заснованих на минулому досвіді і, можливо, помилки.
  Фахівці всіх напрямів.
 10. В SEO компаніях зазвичай працюють не тільки фахівці з просування, а й маркетологи, фахівці з контекстної реклами і соціальних мереж. Всі фахівці, що працюють в компаніях, постійно підвищують свою кваліфікацію і навчаються. Якщо ви вирішите найняти фахівців в штат, то турбота про їх навчанні ляже на ваші плечі.
 11. База ресурсів.
  У професійній компанії обов’язково є напрацьована база ресурсів, з яких можна отримувати якісні зворотні посилання. Це дуже важливий фактор для просування.
 12. сео компаніяОсобистий інтерес.
  SEO-компанія має особистий інтерес в успішному просуванні вашого сайту. Це не просто приносить прибуток, але і покращує імідж компанії. Для будь-якого фахівця якісно виконана робота і помітний результат – це найкраща реклама.

Рішення, звичайно ж, за вами. Але той факт, що команда досвідчених фахівців обійдеться вам дешевше, ніж пара штатних співробітників, не можна обійти стороною.

SEO раскрутка сайта – серьезная задача, которую можно доверить фрилансеру либо же нанять штатного работника. Но поиск хорошего фрилансера займет немало времени, а штатный сотрудник обойдется вам достаточно дорого. Другим, более выгодным, вариантом будет обращение в seo-компанию.

Почему это выгодно?

 1. Seo-компании продвижения сайтовОпыт компании.
  Компания, работающая на рынке услуг оптимизации и продвижения сайтов, однозначно имеет богатый опыт раскрутки бизнес-сайтов из разных ниш. Кроме того, такие компании знают всё об алгоритмах работы поисковиков, которые постоянно усложняются, и могут разработать действительно эффективную стратегию.
 2.  Важные связи.
  Каждая профессиональная сео-компания имеет базу контактов различных тематических ресурсов, необходимых для продвижения сайта. Такую базу можно, конечно, попробовать собрать самому, но это занимает большое количество времени. Результат будет значительно быстрее, если база контактов уже в наличии.
 3. Знания и навыки.
  Для того чтобы продвинуть сайт в поисковой системе необходимо иметь определённые знания и навыки. Например, нужно уметь анализировать работу конкурентов, знать, а что обращать внимание, знать принципы внутренней и внешней оптимизации и уметь проводить аналитику работы сайта.
 4. Стоимость работ.
  Заказать продвижение сайта в профессиональной фирме выгодно с финансовой стороны, так как вам не придется платить за программное обеспечение для штатного специалиста. Кроме того, штатного сотрудника необходимо будет обеспечить рабочим местом и достаточным количеством работы. Как показывает практика — это нерентабельно.
 5. Возможность варьировать бюджет.
  Штатному сотруднику придется платить ставку, а если вы доверите продвижение сайта seo-компании, то будете иметь возможность варьировать бюджет, если у вас возникнут трудности. При этом процесс раскрутки сайта не будет останавливаться и вы продолжите получать результаты его работы.
 6. Раскрутка масштабных проектов.
  Если ваш сайт имеет очень высокую посещаемость и для поддержки вам требуется целый отдел сотрудников, которых надо обеспечить техникой, рабочим местом и необходимыми программами, то проще будет доверить раскрутку сайта профессиональной компании.
 7. Необходимость проводить аналитику.
  SEO раскрутка сайта требует постоянной аналитики и усовершенствования стратегии, так как алгоритм индексации сайтов поисковиками все время меняется и ужесточается.
 8. Другие специалисты.
  В процессе раскрутки сайта может выясниться, что необходимы услуги таких специалистов, как дизайнер или программист. Заказывая услуги продвижения сайта в компании, вы избавляете себя от нужды искать каждого специалиста отдельно.
 9.  Стратегические решения.
  Компания, которая уже вела подобные проекты наверняка имеет в запасе несколько стратегических решений, основанных на прошлом опыте и, возможно, ошибках.
 10. Специалисты всех направлений.
  В SEO компаниях обычно работают не только специалисты по продвижению, но и маркетологи, специалисты по контекстной рекламе и социальным сетям. Все специалисты, работающие в компаниях, постоянно повышают свою квалификацию и обучаются. Если вы решите нанять специалистов в штат, то забота об их обучении ляжет на ваши плечи.
 11. База ресурсов.
  У профессиональной компании обязательно есть наработанная база ресурсов, с которых можно получать качественные обратные ссылки. Это очень важный фактор для продвижения.
 12. сео компанияЛичный интерес.
  SEO-компания имеет личный интерес в успешном продвижении вашего сайта. Это не просто приносит прибыль, но и улучшает имидж компании. Для любого специалиста качественно выполненная работа и заметный результат — это лучшая реклама.

Решение, конечно же, за вами. Но тот факт, что команда опытных специалистов обойдется вам дешевле, чем пара штатных сотрудников, нельзя обойти стороной.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"