3 ключові моменти для підвищення продажів з вашого сайту – LuxSite

Забезпечити сайт великим потоком відвідувачів – це добре, але недостатньо. Тепер потрібно зробити так, щоб якомога більшу кількість відвідувачів перетворилося в покупців.

Ми розповімо вам про три ключових моментах, які впливають на те чи стануть відвідувачі вашого сайту покупцями або більш того – постійними клієнтами. На практиці доведено, що велика кількість відвідувачів сайту ще не гарантує вам підвищення рівня продажів.

Наведемо приклад:

Ви вводите в пошуковику запит «купити смартфон в Києві» і потрапляєте на сайт у дуже незручній навігацією, з відсутністю можливості порівнювати товари, без фільтрів. Наскільки довго ви зможете залишатися на такому сайті?

Жоден відвідувач не захоче витрачати час на незручному сайті і тим більше не повернеться туди знову.

Розглянемо три речі на сайті, які ви можете змінити, щоб затримати клієнта.

Юзабілітіюзабіліті сайту. Наскільки ваш сайт зручний відвідувачеві?

Складається юзабіліті з таких частин, як дизайн, навігація, структура, простота і зручність.
Дизайн повинен бути зрозумілим, відповідати на питання клієнта і вести його до бажаного для вас результату – покупці. Чи існують правила створення ефективного дизайну? Ні. Треба пробувати втілювати свої ідеї і залишати в роботі тільки ті, які покажуть практичний результат.

Зручність і дизайн сайту дуже важливі. Які б не були у вас товари або послуги, якщо ваш сайт виглядає старим, непривабливим і не є зручним в користуванні – вам забезпечено тільки зниження продажів.

Тексти на сторінках сайту.

На сторінках з товарами повинні бути зрозумілі і детальні описи. У них треба висвітлити вигоду придбання конкретної одиниці товару і перевага покупки саме в вашому магазині.

Текст на сайті повинен:

тексти для сайту

 • заволодіти увагою відвідувача;
 • вказати на переваги;
 • показати рішення;
 • закликати до вчинення дії.

Але крім того що текст повинен фактично продати товар, він також повинен бути зрозумілим і відповідати на питання клієнта. Текст повинен бути структурованим і розділеним на під-теми.

Підприємці та бізнесмени часто обходять це питання стороною і допускають велику помилку. Для сайтів, які продають послуги або товари, це один з найпотужніших інструментів, здатних переконати клієнта зробити замовлення. Тому текстів варто приділяти належну увагу, покращуючи і оптимізуючи їх.

Відгуки, рекомендації від клієнтів

Важливі відгуки клієнтів і рекомендації інших компаній – це на своєму досвіді знають власники великих і дрібних інтернет-магазинів і сайтів, які продають послуги.

Мінімальний набір документів, які треба розмістити на сайті:

 • сертифікати – доказ того, що ви експерт своєї справи;
 • рекомендації. Ви можете розмістити сканкопію рекомендаційного листа;
 • відгуки клієнтів;
 • відгуки, зняті на відео – один з найефективніших інструментів.

Кожен з цих моментів здатний значно підвищити конверсії, тому не забувайте про жоден з них.

Важливо пам’ятати що в більшості випадків клієнт здійснює покупку, грунтуючись на доступності товару. Це не означає що вам треба ставити найнижчі ціни. Що вам насправді треба зробити, так це заслужити репутацію надійного партнера. Тоді клієнти скоріше звернуться до вас, ніж до невідомого інтернет-магазину, але з більш низькою ціною.

usability сайту

Підвищуйте свою цінність як фахівця, цінність своїх послуг і впізнаваність свого бренду – тоді постійні покупці і нові конверсії вам забезпечені.

Обеспечить сайт большим потоком посетителей — это хорошо, но недостаточно. Теперь нужно сделать так, чтобы как можно большее количество посетителей превратилось в покупателей.

Мы расскажем вам о трёх ключевых моментах, которые влияют на то станут ли посетители вашего сайта покупателями или более того – постоянными клиентами. На практике доказано, что большая посещаемость сайта ещё не гарантирует вам повышения уровня продаж.

Приведём пример:

Вы вводите в поисковике запрос «купить смартфон в Киеве» и попадаете на сайт у очень неудобной навигацией, с отсутствием возможности сравнивать товары, без фильтров. Насколько долго вы сможете оставаться на таком сайте?

Ни один посетитель не захочет тратить время на неудобном сайте и тем более не вернётся туда снова. Рассмотрим три вещи на сайте, которые вы можете изменить, чтобы задержать клиента.юзабилити сайта

Юзабилити. Насколько ваш сайт удобен посетителю?

Состоит юзабилити из таких частей, как дизайн, навигация, структура, простота и удобство.
Дизайн должен быть понятным, отвечать на вопросы клиента и вести его к желательному для вас результату — покупке. Существуют ли правила создания эффективного дизайна? Нет. Надо пробовать воплощать свои идеи и оставлять в работе только те, которые покажут практический результат.

Удобство и дизайн сайта очень важны. Какие бы ни были у вас товары или услуги, если ваш сайт выглядит старым, непривлекательным и не является удобным в пользовании — вам обеспечено только понижение продаж.

Тексты на страницах сайта.

На страницах с товарами должны быть понятные и детальные описания. В них надо высветить выгоду приобретения конкретной единицы товара и преимущество покупки именно в вашем магазине.

Текст на сайте должен:тексты для сайта

 •  завладеть вниманием посетителя;
 •  указать на преимущества;
 •  показать решение;
 •  призвать к совершению действия.

Но кроме того что текст должен фактически продать товар, он также должен быть понятным и отвечать на вопросы клиента. Текст должен быть структурированным и разделённым на под-темы.

Предприниматели и бизнесмены часто обходят этот вопрос стороной и допускают большую ошибку. Для сайтов, которые продают услуги или товары, это один из мощнейших инструментов, способных убедить клиента сделать заявку. Потому текстам стоит уделять должное внимание, улучшая и оптимизируя их.

Отзывы, рекомендации от клиентов

Важны отзывы клиентов и рекомендации других компаний — это на своём опыте знают владельцы крупных и мелких интернет-магазинов и сайтов, продающих услуги.

Минимальный набор документов, которые надо разместить на сайте:

 • сертификаты — доказательство того, что вы эксперт своего дела;
 • рекомендации. Вы можете разместить сканкопию рекомендательного письма;
 • отзывы клиентов;
 • отзывы, снятые на видео — один из самых эффективных инструментов.

Каждый из этих моментов способен значительно повысить конверсии, потому не забывайте ни об одном из них.


Важно помнить что в большинстве случаев клиент совершает покупку, основываясь на доступности товара. Это не значит что вам надо ставить самые низкие цены. Что вам на самом деле надо сделать, так это заслужить репутацию надежного партнёра. Тогда клиенты скорее обратятся к вам, чем к неизвестному интернет-магазину, но с более низкой ценой.

usability_sayta

Повышайте свою ценность как специалиста, ценность своих услуг и узнаваемость своего бренда — тогда постоянные покупатели и новые конверсии вам обеспечены.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"