7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз – LuxSite

Коли в один прекрасний день після кліка по плашці

1 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

з’явився чорний екран оновленого Google AdWords, багато маркетологів поперхнулися ранковою кавою. Змінювати звички нелегко, попередній інтерфейс був не найзручнішим і часом невимовно дратував, але… він був рідним і звичним, як улюблена чашка для кави.

Однак пройшов час, Google ввів низку інновацій, і тепер ми легко знайшли 7 причин перейти на новий інтерфейс прямо зараз!

1. Нова верстка аналітики

Аналітика в новому AdWords зверстана «для людей», нею і справді зручно користуватися.

На відміну від попередньої версії, система пропонує чимало «розумних дрібниць»: можна змінювати ширину стовпця, як в Excel, вибирати діапазон дат одним кліком, за необхідності прибирати під кат графіки, опис функції з’являється при наведенні курсора, нові кампанії і групи оголошень створюються одним рухом.

2 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

Маркетолог може створювати зручні, інтуїтивно зрозумілі і легко модифіковані інфографіки за будь-яким показником

3 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

4 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

З’явилася низка нових опцій, вдало візуалізованих на так званій оглядовій сторінці. Нові слова в запитах, оформлені у вигляді хмари тегів, які одразу ж можна додати до ключових чи «мінус-слів» без виснажливого переходу в інші меню.

5 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

2. Менеджер аудиторій

На сторінці виведена вся статистика у зручному форматі, нові аудиторії створюються одним кліком. В цьому сервісі AdWords об’єднав налаштування таргетингу для КМС і списків ремаркетингу для пошукових оголошень.

6 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

7 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

3. Промоакції

Промоакції — нове розширення для пошукової системи і подарунок для маркетолога. Додає виділений окремою рамкою рядок, збільшує розмір оголошення, дозволяє вибирати низку опцій — задавати як знижку в грошовому еквіваленті, так і відсоток від вартості, знижки на окремі моделі, «знижки до ХХХ суми» і «знижки від ХХХ суми», назва заходу українською і російською мовами і час тривалості акції.

8 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

4. Функція пошуку додаткових ключових слів

Коли ви створюєте нову групу оголошень, AdWords одразу пропонує знайти додаткові ключові слова. Раніше для їх пошуку потрібно було перейти в «Інструменти — планувальник ключових слів», тепер сервіс зручно інтегрований.

9 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

5. Швидке створення і редагування розширень

При редагуванні оголошень ви можете відразу ж створювати і редагувати розширення. Вони розміщені не на окремих сторінках, а на сусідній вкладці разом з повною таблицею статистики.

10 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

6. Історія змін у вигляді графіка

Історія змін в акаунті наочно і зручно представлена у вигляді графіка.

11 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

7. Зручна перевірка працездатності цільових сторінок

Хочете оцінити, наскільки ефективно працюють сторінки входу? Легко!

12 - 7 причин перейти на новий інтерфейс Google AdWords прямо зараз

Крім того, новий інтерфейс працює швидше і завантажується легше — очевидно, що Google перейнявся в першу чергу ефективністю і ергономічністю оновленої платформи.

Спочатку багато що здається зайвим, однак, попрацювавши деякий час і звикнувши, розумієш, що ті самі «розумні дрібниці» привчають до хорошого, і в старому інтерфейсі їх починає катастрофічно не вистачати.

Так, створюється деяке враження, що оновлення запустили в першу чергу для власників бізнесу, які хотіли б спробувати вести рекламні кампанії саомстійно, і для новачків AdWords, які не звикли до роботи в Editor і не застали часи, коли звести всі дані і адекватно оцінити рекламну кампанію можна було тільки з допомогою багатокілометрових Excel-таблиць.

Але… час іде, сервіси стають все більш дружніми, вважаючи важливими економію часу і сил користувача – і Google не може не підтримати тенденцію. Гарні дашборди, зручна навігація, гарячі клавіші, максимум візуалізації, менеджер аудиторій і промоакцій — новий інтерфейс варто спробувати хоча б для того, щоб розуміти, від чого відмовляєшся.

Когда в один прекрасный день после клика по плашке

1 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

возник черный экран обновленного Google AdWords, многие маркетологи поперхнулись утренним кофе. Привычки менять нелегко, прежний интерфейс был не самым удобным и временами чертовски раздражал, но… он был родным и привычным, как любимая чашка для кофе.

Однако прошло время, Google ввел ряд новаций, и теперь мы легко нашли 7 причин перейти на новый интерфейс прямо сейчас!

1. Новая верстка аналитики

Аналитика в новом AdWords сверстана «для людей», ею вправду удобно пользоваться.

В отличие от предыдущей версии, система предлагает множество «умных мелочей»: можно изменять ширину столбца, как в Excel, выбирать диапазон дат одним кликом, при необходимости убирать под кат графики, описание функции появляется при наведении курсора, новые кампании и группы объявлений создаются одним движением

2 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

Маркетолог может создавать удобные, интуитивно понятные и легко модифицируемые инфографики по любому показателю.

3 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

4 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

Появился ряд новых опций, удачно визуализированных на так называемой обзорной странице. Новые слова в запросах, оформленные в виде облака тегов, которые сразу же можно добавить в ключевые или «минус-слова» без утомительного перехода в другие меню.

5 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

2. Менеджер аудиторий

На странице выведена вся статистика в удобном формате, новые аудитории создаются одним кликом. В этом сервисе AdWords объединил настройки таргетинга для КМС и списков ремаркетинга для поисковых объявлений.

6 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

7 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

3. Промоакции

Промоакции — новое расширение для поисковой рекламы и подарок для маркетолога. Добавляет выделенную отдельной рамкой строку, увеличивает размер объявления, позволяет выбирать ряд опций — задавать как скидку в денежном эквиваленте, так и процент от цены, скидки на определенные модели, «скидки до ХХХ суммы» и «скидки от ХХХ суммы», название праздника на украинском и русском языках и время длительности акции.

8 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

4. Функция поиска дополнительных ключевых слов

Когда вы создаете новую группу объявлений, AdWords сразу предлагает найти дополнительные ключевые слова. Раньше для их поиска требовалось переходить в «Инструменты – планировщик ключевых слов», теперь сервис удобно интегрирован.

9 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

5. Быстрое создание и редактирование расширений

При редактировании объявлений вы можете сразу же создавать и редактировать расширения. Они размещены не на отдельных страницах, а на соседней вкладке вместе с полной таблицей статистики.

10 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

6. История изменений в виде графика

История изменений в аккаунте наглядно и удобно представлена в виде графика.

11 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

7. Удобная проверка работоспособности целевых страниц

Хотите оценить, насколько эффективно работают страницы входа? Легко!

12 - 7 причин перейти на новый интерфейс Google AdWords прямо сейчас

Кроме того, новый интерфейс работает быстрее и загружается легче — очевидно, что Google озаботился в первую очередь эффективностью и эргономичностью обновленной платформы.

Поначалу многое кажется излишним, однако, поработав некоторое время и привыкнув, понимаешь, что те самые «умные мелочи» приучают к хорошему, и в старом интерфейсе их начинает катастрофически не хватать.

Да, создается некоторое впечатление, что обновление запустили в первую очередь для владельцев бизнеса, которые хотели бы попробовать вести рекламные кампании самостоятельно, и для новичков в AdWords, не привычных к работе в Editor и не заставших времена, когда свести все данные и адекватно оценить рекламную кампанию можно было только с помощью многокилометровых Excel-таблиц.

Но… время идет, сервисы становятся все более дружественными, считая важным экономию времени и сил пользователя — и Google не может не поддержать тенденцию. Красивые дашборды, удобная навигация, горячие клавиши, максимум визуализации, менеджер аудиторий и промоакции — новый интерфейс стоит попробовать хотя бы для того, чтобы понимать, от чего отказываешься.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"