Чим відрізняється таргетингова реклама від контекстної? – LuxSite

Більшість користувачів соцмереж та власників бізнесу рекламуються в інтернеті і тим не менш, ототожнюють поняття контекстної і таргетингової реклами. Вірніше, не знають, що це абсолютно два різних види рекламних кампаній. У цій статті ми розповімо, в чому їх відмінності.

Контекстна реклама або чому деякі сайти «світяться» в топі пошукової видачі?

Принцип роботи контекстної реклами в Ґуґл досить простий. Користувач вводить певний запит в пошуковий рядок і отримує на нього конкретну відповідь у вигляді посилання на ресурс. Це один з видів контекстної реклами – пошукова. Після певного пошукового запиту, наприклад, «купити чоботи в Києві» Ґуґл «запам’ятовує» його, і користувачеві періодично показується реклама цих самих чобіт, хоча він уже шукає «книгу на подарунок». Такий вид реклами називається поведінкова. Існує ще одна – тематична контекстна реклама, це коли інтернет після запиту (продовжимо про чоботи) видає рекламу супутніх товарів, наприклад, крем для взуття.

Переваги контекстної реклами в тому, що клієнт уже готовий зробити покупку, саме для цього він і скористався пошуком. За допомогою контексту покупець швидко знаходить товар, а компанія – покупця. Безумовні лідери на ринку такої реклами – Яндекс Директ і Google Adwords.

Таргетингова реклама або чому ми бачимо пости акаунтів, на які не підписані?

Таргетингова реклама працює навітьтоді, коли попит на товар/послугу у потенційного покупця ще не сформований. Але можливо товар його зацікавить, якщо він дізнається про нього. Такий механізм ефективний в соціальних мережах, оскільки за текстовим наповненням особистої сторінки важко виявити ЦА. Принцип роботи полягає в тому, що рекламний пост показується тільки потенційним покупцям, цільовій аудиторії, якій цікава пропозиція.

Націлювання дозволяє максимально точно сформувати цільову аудиторію, якій буде показана реклама. Система фільтрів нагадує розширений пошук в інтернет-магазині. Користь таргетингу безпосередньо залежить від правильності визначення цільової аудиторії.

Можна враховувати такі критерії:

  • Стать
  • Вік
  • Місце проживання
  • Інтереси та захоплення
  • Відвідування певних спільнот

Контекстна реклама Google працює за механізмом «запитання-відповідь», а таргетингова робить пропозицію, не чекаючи запитання. Таргетингова реклама відрізняється тим, що спрямована на конкретну цільову аудиторію, якій рекламодавець готовий продати свій товар/послугу. Контекстна ж, особливо поведінкова, може пропонувати користувачеві товар, який уже йому не цікавий (покупка була здійснена).

Чи можна запускати обидві рекламні кампанії одночасно? Можна і навіть потрібно, так вийде вдвічі збільшити охоплення потенційних клієнтів. Головне, правильно їх налаштувати, щоб вони не перетиналися. Грамотне налаштування таргетингової і контекстної реклами в Києві можна замовити на сайті нашої компанії.

Большинство пользователей соцсетей и владельцев бизнеса рекламируются в интернете и тем не менее, отождествляют понятия контекстной и таргетинговой рекламы. Вернее, не знают, что это абсолютно два разных вида рекламных кампаний. В этой статье мы расскажем, в чем их отличия.

Контекстная реклама или почему некоторые сайты «светятся» в топе поисковой выдачи?

Принцип работы контекстной рекламы в Гугл достаточно прост. Пользователь вводит определенный запрос в поисковую строку и получает на него конкретный ответ в виде ссылки на ресурс. Это один из видов контекстной рекламы – поисковая. После определенного поискового запроса, например «купить сапоги в Киеве» Гугл «запоминает» его, и пользователю периодически показывается реклама этих самых сапог, хотя он уже ищет «книгу на подарок». Такой вид рекламы называется поведенческая. Существует еще одна – тематическая контекстная реклама, это когда интернет после запроса (продолжим о сапогах) выдает рекламу сопутствующих товаров, например крем для обуви.

Преимущества контекстной рекламы в том, что клиент уже готов совершить покупку, именно за ней он и пришел в поиск. При помощи контекста покупатель быстро находит товар, а компания – покупателя. Безусловные лидеры на рынке такой рекламы – Яндекс Директ и Google Adwords.

Таргетинговая реклама или почему мы видим посты аккаунтов, на которые не подписаны?

Таргетинговая реклама работает даже когда спрос на товар/услугу у потенциального покупателя еще не сформирован. Но возможно товар его заинтересует, если он узнает о нем. Такой механизм эффективен в социальных сетях, так как по текстовому наполнению личной страницы тяжело выявить ЦА. Принцип работы заключается в том, что рекламный пост показывается только потенциальным покупателям, целевой аудитории, которой интересно предложение.

Настройки таргетинга позволяют максимально точно сформировать целевую аудиторию, которой будет показана реклама. Система фильтров напоминает расширенный поиск в интернет-магазине. Польза таргетинга напрямую зависит от правильности определения целевой аудитории.

Можно учитывать такие критерии:

  • Пол
  • Возраст
  • Место проживания
  • Интересы и увлечения
  • Посещение определенных сообществ

Контекстная реклама Google работает по механизму «вопрос-ответ», а таргетинговая делает предложение, не дожидаясь вопроса. Таргетинговая реклама отличается тем, что направлена на конкретную целевую аудиторию, которой рекламодатель готов продать свой товар/услугу. Контекстная же, особенно поведенческая, может предлагать пользователю товар, который уже ему не интересен (покупка была совершена).

Можно ли запускать обе рекламные кампании одновременно? Можно, и даже нужно, так получится вдвое увеличить охват потенциальных клиентов. Главное, правильно их настроить, чтобы они не пересекались. Грамотную настройку таргетинговой и контекстной рекламы в Киеве можно заказать на нашем сайте компании.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"