Що таке конверсія, і які фактори на неї впливають? – LuxSite

КонверсіїЩо таке конверсія — це корисні для бізнесу цільові дії, здійснені користувачами на сайті. Саме за цим показником можна судити про ефективність чи неефективність роботи сайту. Мрія будь-якого маркетолога — отримати трафік на сайт і конвертувати його в продажі.

Значення цільових конверсій для різних сайтів різне: для когось це дзвінок, для когось — продаж товару, реєстрація на сайті, підписка чи кнопка «Зателефонувати мені». Наприклад, на вашому ресурсі конверсія — це покупка товару. За добу товар купили 8 разів, а всього на сайт зашло 3200 відвідувачів. Це означає, що коефіцієнт конверсії в цьому прикладі дорівнює 0,25% (8/3200*100).

Ефективність сайту, як правило, розраховується на довгий період часу — місяць, півроку, рік. У будь-якому випадку для вирахування конверсії потрібно розділити кількість цільових дій на кількість відвідувачів сайту і помножити на 100 для отримання відсоткового вираження. Чим менший відсотковий показник, тим нижчий рівень конверсії на сайті. Ціль будь-якого підприємця — постійне підвищення конверсії сайту. На показник конверсій впливає чимало факторів, починаючи від покупки «в один клік» для інтернет-магазину і закінчуючи загальною юзабіліті сайту.

Які фактори впливають на конверсії на сайті?

Відстежування конверсій AdwordsКонверсії на сайті залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів. Зовнішні впливають на відвідувача ще до того, як він зайде на сайт. Але ними теж потрібно керувати. Це контекстна реклама і пошукова оптимізація. На сайті можна налаштувати відстежування конверсій, це допоможе вам зрозуміти, як часто кліки по рекламних оголошеннях приводять до цільових дій. Відстежування конверсій Adwords дозволяє фіксувати дії на сайті, телефонні дзвінки, покупки через додатки й інші цілі, а також аналізувати асоційовані конверсії — додаткові канали, які не були останнім пунктом перед покупкою, але допомогли привести до неї.

Внутрішні фактори — це користувацький досвід взаємодії з сайтом, який в ідеалі повинен привести до цільової дії. Тут є кілька важливих нюансів, які впливають на коефіцієнт конверсій:

 • дизайн (якщо дизайн вашого сайту родом із 2000 року, найбільш вигідна акція залишиться без уваги користувачів);
 • контент;
 • швидкість завантаження і стабільна робота ресурсу;
 • юзабіліті сайту (наскільки користувачеві зручно пройти шлях до здійснення цільової дії).

Збільшення конверсії — цліь будь-якого власника сайту. Щоб досягти її, можна спробувати один із цих методів:

 • створити лендінг замість багатосторінкового сайту;
 • використати адаптивний дизайн;
 • запропонувати користувачам акції й додати заклики до дії;
 • продублювати контактні дані на всіх сторінках сайту;
 • підняти важливі елементи вгору (наприклад, в інтернет-магазинах інформація про товари, акції і знижки повинна бути в першому екрані).

відстеження конверсій google analyticsЯк правило, аналіз конверсій на сайті здійснюють через популярний безплатний сервіс з хорошим функціоналом – Google Analytics. Сервіс дозволяє задати досгнення цілей (реєстрація, покупка, підписка і т. д.) і аналізувати показники. Аналіз конверсій — важливий етап роботи, він дозволить побачити слабкі сторони сайту і внести правильні коригування для збільшення ефективності.

Что такое конверсияКонверсии – это полезные для бизнеса целевые действия, совершенные пользователями на сайте. Именно по этому показателю можно судить об эффективности или неэффективности работы сайта. Мечта любого маркетолога – получить трафик на сайт и конвертировать его в продажи.

Значение целевых конверсий для разных сайтов разное: для кого-то это звонок, для кого-то – продажа товара, регистрация на сайте, подписка или кнопка «Перезвонить мне». К примеру, на вашем ресурсе конверсия – это покупка товара. За сутки товар купили 8 раз, а всего на сайт зашло 3200 посетителей. Это означает, что коэффициент конверсии в этом примере равен 0,25% (8/3200*100).

Эффективность сайта, как правило, рассчитывается на длительный период времени – месяц, полугодие, год. В любом случае для вычисления конверсии нужно разделить количество целевых действий на количество посетителей сайта и умножить на 100 для получения процентного выражения. Чем меньше процентный показатель, тем ниже уровень конверсии на сайте. Цель любого предпринимателя – постоянное повышение конверсии сайта. На показатель конверсий влияет масса факторов, начиная от покупки «в один клик» для интернет-магазина и заканчивая общей юзабилити сайта.

Какие факторы влияют на конверсии на сайте?

Отслеживание конверсий AdwordsКонверсии на сайте зависят от внешних и внутренних факторов. Внешние факторы влияют на посетителя еще до того, как он зайдет на сайт. Но ими тоже нужно управлять. Это контекстная реклама и поисковая оптимизация. На сайте можно настроить отслеживание конверсий, это поможет вам понять, как часто клики по рекламным объявлениям приводят к целевым действиям. Отслеживание конверсий Adwords позволяет фиксировать действия на сайте, телефонные звонки, покупки через приложения и другие цели, а также анализировать ассоциированные конверсии – дополнительные каналы, которые не были последним пунктом перед покупкой, но помогли привести к ней.
Внутренние факторы – это пользовательский опыт взаимодействия с сайтом, который в идеале должен привести к целевому действию. Здесь есть несколько важных нюансов, которые влияют на коэффициент конверсий:

 • дизайн (если дизайн вашего сайта родом из 2000 года, самая выгодная акция останется без внимания пользователя);
 • контент;
 • скорость загрузки и стабильная работа ресурса;
 • юзабилити сайта (насколько пользователю удобно пройти путь до совершения целевого действия).

Увеличение конверсии – цель любого владельца сайта. Чтобы добиться ее, можно попробовать один из этих методов:

 • создать лендинг вместо многостраничного сайта;
 • использовать адаптивный дизайн;
 • предложить пользователям акции и добавить призывы к действию;
 • продублировать контактные данные на всех страницах сайта;
 • поднять важные элементы вверх (например, в интернет-магазинах информация о товарах, акциях и скидках должна быть в первом экране).

отслеживание конверсий google analyticsКак правило, анализ конверсий на сайте осуществляют через популярный бесплатный сервис с хорошим функционалом – Google Analytics. Сервис позволяет задать достижение целей (регистрация, покупка, подписка и т.д.) и анализировать показатели. Анализ конверсий – важный этап работы, он позволит увидеть слабые стороны сайта и внести правильные корректировки для увеличения эффективности.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"