Що таке таргетингова реклама, і як вона працює? – LuxSite

Мільйони людей по всьому світу користуються соціальними платформами. Знайти в цій масі своїх цільових клієнтів, яким цікава ваша акція, товар чи послуга — схоже на задачу для спецагентів, правда? Однак завдяки таргетингові рекламі цю задачу можна вирішити.

Що таке таргетингова реклама?

Таргетингова рекламатаргетингова реклама — це канал просування в соціальних мережах, направлений на певну цільову аудиторію за чітко заданими параметрами. Цей вид реклами з’явився приблизно в той же час, що й соцмережі, коли рекламодавці на базі анкетних даних почали складати адресні списки людей, яким могла б бути цікава їхня пропозиція. Це дозволяє виокремити з величезної неосяжної аудиторії сегмент, який може зацікавитися вашим інтернет-магазином чи салоном краси.

Таргетинг дозволяє налаштуватися на аудиторію за різними параметрами. Так, наприклад, таргетингова реклама в Інстаграм дозволяє показати вашу пропозицію людям, які в цей момент знаходяться біля мережі кав’ярень Старбакс. Таргетингова реклама Facebook дає можливість налаштувати покази рекламного оголошення тим, хто тільки-но одружився, чи тим, хто є фанатом серіалу «Гра престолів». Усе залежить від вашого рекламного оголошення і цілей.

Таргетингова реклама показується людям незалежно від того, перебувають вони саме зараз в пошуках вашого товару чи ні. Це потенційні клієнти, аудиторія, якій потенційно цікава ваша пропозиція, при цьому про саму компанію чи послугу аудиторія може нічого не знати. Головне — точно попасти в поле її поточних інтересів.

Як працює таргетинг?

Що таке таргетингова реклама, ви вже зрозуміли. Тепер розберемося, як цей механізм працює на практиці. Таргетинг показує рекламні повідомлення, відштовхуючись від інтересів аудиторії інформаційної платформи — соціальної мережі. Як же сегментувати і визначити аудиторію, яка може стати потенційними клієнтами компанії. Ось кілька базових кроків:

  • таргетологи моніторять аудиторію , яка може зацікавитися товарами чи послугами: аналізують їх поведінку, які магазини відвідують, на яких сайтах сидять і т. д.;
  • аналіз цих даних приводить до сегментації з більшої кількості користувачів виокремлюються цільові групи зі смаками, уподобаннями й інтересами, які максимально точно відповідають цілям і суті вашої рекламної кампанії;
  • таргетологи відбирають тільки ті цільові групи, в яких представлена найбільша кількість потенційно зацікавлених клієнтів;
  • після визначення цільової аудиторії маркетолог створює текст і візуальну частину інформаційного рекламного повідомлення.

А далі найцікавіше — показ реклами потенційно зацікавленим в ній людям, постійний аналіз і корекція процесу.

Види таргетингу

Таргетингова реклама ФейсбукТаргетингова реклама Фейсбук дає практично необмежені можливості по налаштуванню на аудиторію за певними параметрами. Таргетувати можна за географічним положенням, інтересами, часом, соціально-демографічними характеристиками і поведінкою, локально.

Сьогодні найбільш популярний вид таргетингу — поведінковий. Він працює на базі знань про поведінку і діях користувача. Таргетингова реклама Інстаграм буде показувати вам нові сторінки взуттєвих магазинів, якщо до цього ви кілька разів шукали у своєму браузері нові лофери на осінь.

Таргетинг — зручний і ефективний спосіб донесення рекламного повідомлення до СВОЄЇ аудиторії. Це пряме попадання в ціль, економія рекламного бюджету і вища ефективність кампанії. Правильно налаштувавши параметри і характеристики таргетингу, можна досягти вражаючих результатів і збільшити конверсії.

Миллионы людей по всему миру пользуются социальными платформами. Найти в этой массе своих целевых клиентов, которым интересна ваша акция, товар или услуга – похоже на задачу для спецагентов, правда? Однако благодаря таргетинговой рекламе эта задача решаема.

Что такое таргетинговая реклама?

таргетинговая реклама

Таргетинговая реклама – это канал продвижения в социальных сетях, направленный на определенную целевую аудиторию по четко заданным параметрам. Этот вид рекламы появился примерно в одно время с социальными сетями, когда рекламодатели на базе анкетных данных начали составлять адресные списки людей, которым могло бы быть интересное их предложение. Это позволяет вычленить из огромной необъятной аудитории сегмент, который может заинтересоваться вашим интернет-магазином или салоном красоты.

Таргетинг позволяет настраиваться на аудиторию по разным параметрам. Так, например, таргетинговая реклама в Инстаграм позволяет показать ваше предложение людям, которые в данный момент находятся возле сети кофеен Старбакс. Таргетинговая реклама Facebook дает возможность настроить показы рекламного объявления тем, кто только что вышел замуж, или же тем, кто является фанатом сериала «Игра престолов». Все зависит от вашего рекламного объявления и целей.

Таргетинговая реклама показывается людям вне зависимости от того, пребывают они именно сейчас в поисках вашего товара или нет. Это потенциальные клиенты, аудитория, которой потенциально интересно ваше предложение, при этом про саму компанию или услугу аудитория может ничего не знать. Главное – точно попасть в поле ее текущих интересов.

Как работает таргетинг?

Что такое таргетинговая реклама, вы уже поняли. Теперь разберемся, как этот механизм работает на практике. Таргетинг показывает рекламные сообщения, отталкиваясь от интересов аудитории информационной площадки – социальной сети. Как же сегментировать и определить аудиторию, которая может стать потенциальными клиентами компании. Вот несколько базовых шагов:

  • таргетологи мониторят аудиторию, которая может заинтересоваться товарами или услугами: анализируют их поведение, какие магазины они посещают, на каких сайтах сидят и т.д.;
  • анализ этих данных приводит к сегментации – из большого количества пользователей выделяются целевые группы со вкусами, предпочтениями и интересами, которые максимально точно соответствуют целям и сути вашей рекламной кампании;
  • таргетологи отбирают только те целевые группы, в которых представлено наибольшее количество потенциально заинтересованных клиентов;
  • после определения целевой аудитории маркетолог создает текст и визуальную часть информационного рекламного сообщения.

Далее следует самое интересное – показ рекламы потенциально заинтересованным в ней людям, постоянный анализ и коррекция процесса.

Виды таргетинга

Таргетинговая реклама Фейсбук

Таргетинговая реклама Фейсбук дает практически неограниченные возможности по настройке на аудиторию по определенным параметрам. Таргетировать можно по географическому положению, интересам, времени, локально, социально-демографическим характеристикам и поведению.

Сегодня самый популярный вид таргетинга – поведенческий. Он работает на базе знаний о поведении и действиях пользователя. Таргетинговая реклама Инстаграм будет показывать вам новые страницы обувных магазинов, если до этого вы несколько раз искали в своем браузере новые лоферы на осень.

Таргетинг – удобный и эффективный способ донесения рекламного сообщения до СВОЕЙ аудитории. Это прямое попадание в цель, экономия рекламного бюджета и более высокая эффективность кампании. Правильно настроив параметры и характеристики таргетинга, можно добиться впечатляющих результатов и увеличить конверсии.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"