CRM-системи: які найкращі? – LuxSite

Успіх будь-якого бізнесу нерозривно пов’язаний з грамотним плануванням робочого процесу і своєчасним виконанням всіх ключових етапів роботи, з акуратним веденням документообігу, а також зі створенням бази даних клієнтів, партнерів, інвесторів і спонсорів. Далеко позаду залишилися часи, коли все це записувалося до щоденників і товстих зошитів.

У наш час створені унікальні програмні продукти такі, як CRM-системи. Таск-менеджери дозволяють все це зробити легко і оперативно. Вони подають інформацію в наглядній формі, користувач може не тільки планувати, а й приблизно прогнозувати результати своєї діяльності. Наприклад, оцінювати підйом чи спад виробництва, вчасно виявляти проблеми і оперативно шукати шляхи їх вирішення.

Нині всі види CRM-систем умовно поділяють на дві основні підгрупи: платні і безплатні. Створені модифікації, якими користуються онлайн, а також системи, які необхідно скачати.

Оплачувані CRM-системи

У них потужний функціонал, який володіє великим набором користувацьких інструментів. До найбільш актуальних і затребуваних відносять системи:

 • Мегаплан — російський продукт, який швидко став популярним на території пострадянського простору. Система швидко впроваджувана зі зрозумілим інтерфейсом. Вона ідеально підходить для командного співробітництва, а також для моніторингу клієнт-бази і фінансових потоків;
 • CRM «Простий бізнес» цінять за адекватне співвідношення ціни і якості, він дозволяє без оплати під’єднати до п’яти робітників;
 • Clientbase.ru орієнтована на малий і середній бізнес, приваблює доступною ціною і відмінною якістю;
 • Зеттаплан — цей ресурс цінять за конкурентний тарифний план. Такий таск-менеджер дає можливість оперативно ставити і контролювати задачі співробітникам як онлайн, так і офлайн;.
 • Avenuesoft.ru цінять за практичні можливості віртуального офісу і доступну ціну
 • Amocrm.ru — спеціалізований продукт для використання в умовах ринку b2b;
 • Consileri.ru — ідеальний ресурс для малого бізнесу, він розрахваний на два чи три користувачі;
 • Semcrm.net популярна адаптація для СЕОшників;
 • Sugartalk.net цінять за багатопрофільність і частіше за все застосовують для бізнесу, пов’язаного з креативними послугами дизайну і реклами;
 • Rbs-crm.ru — це найпотужніший ресурс універсального значення, розкриває перед користувачем широкі можливості в найрізноманітніших управлінських сегментах.

Неоплачувані CRM-системи

актуальні ресурси з неоплачуваним трафіком, якими користуються в режимі онлайн в різних сферах діяльності:

 • Бітрікс24 — продукт від популярного бренду «1С-Бітрікс», повністю підтримується цією компанією. Ресурс з неоплачуваним тарифним планом розрахований на будь-яку кількість користувачів. Він дозволяє вирішувати основні користувацькі задачі, але без деталізації на дрібні питання;
 • Sails-crm.com ресурс цінять за простоту і зручність, він розрахований на 500 користувачів;
 • Onlyoffice.com ─ система для онлайн-користувачів, яку цінять за мобільні, добре інтегровані додатки для роботи з різноформатними таблицями, документами і презентаціями. Її часто використовують некомерційні організації такі, як школи, університети, будинки творчості, реабілітаційні центри;
 • Icefall.ru продукт, що застосовується в основному інтернет-магазинами і розрахований на одного користувача.

У наш час найчастіше використовують неоплачувані скачувані системи:

 • Gallopercrm.ru/ru/ застосовуються менеджерами з продажів і фрілансерами;
 • Isaler.ru, працює в тестовому режимі, може використовуватися тільки однією людиною. Вона розрахована на спеціалістів ІП і фрілансу.

Успех любого бизнеса неразрывно связан с грамотным планированием рабочего процесса и своевременным выполнением всех ключевых этапов работы, с аккуратным ведением документооборота, а также с созданием базы данных клиентов, партнёров, инвесторов и спонсоров. Давно канули в лету времена, когда всё это записывалось в ежедневники и толстые тетради.
В настоящее время созданы уникальные программные продукты такие, как CRM-системы. Таск-менеджеры позволяют всё это делать легко и оперативно. Они подают информацию в наглядной форме, пользователь может не только планировать, а также приблизительно прогнозировать результаты деятельности. Например, оценить подъём или спад производства, вовремя выявить проблемы и оперативно найти пути их решения.
В настоящее время все виды CRM-системы условно разделяют на две основные подгруппы: платные и бесплатные. Созданы модификации, которыми пользуются онлайн, а также системы, которые необходимо скачать.

Оплачиваемые CRM-системы

У них мощный функционал, который обладает большим набором пользовательских инструментов. К самым актуальным и востребованным относят системы:

 • Мегаплан ─ российский продукт, который быстро стал популярен на территории постсоветского пространства. Система быстро внедряемая с понятным интерфейсом. Она идеально подходит для командного сотрудничества, а также для мониторинга клиент-базы и финансовых потоков.
 • CRM «Простой бизнес» продукт ценят за адекватное соотношение стоимости и качества, он позволяет без оплаты подсоединять до пяти работников.
 • Clientbase.ru ориентирована на малый и средний бизнес, привлекает доступной ценой и отличным качеством
 • Зеттаплан ─ этот ресурс ценят за конкурентный тарифный план. Такой таск-менеджер даёт возможность оперативно ставить и контролировать задачи сотрудникам, как онлайн, так и офлайн.
 • Avenuesoft.ru ценят за практичные возможности виртуального офиса и доступную цену;
 • Amocrm.ru ─ специализированный продукт для использования в условиях рынка b2b;
 • Consileri.ru ─ идеальный ресурс для малого бизнеса, он рассчитан на два или три пользователя;
 • Semcrm.net популярная адаптация для СЕОшников;
 • Sugartalk.net ценят за много профильность и чаще всего применяют для бизнеса, связанного с креативными услугами дизайна и рекламы;
 • Rbs-crm.ru ─ это мощнейший ресурс универсального значения, раскрывает перед пользователем широкие возможности в самых разных управленческих сегментах.

Неоплачиваемые CRM-системы

Актуальные ресурсы с неоплачиваемым трафиком, которыми пользуются в режиме онлайн в разных сферах деятельности:

 • Битрикс24 продукт от популярного бренда «1С-Битрикс», полностью поддерживается этой компанией. Ресурс с неоплачиваемым тарифным планом рассчитан на любое число пользователей. Он позволяет решать основные пользовательские задачи, но без детализации на мелкие вопросы;
 • Sails-crm.com ресурс ценят за простоту и удобство, он рассчитан на 500 пользователей;
 • Onlyoffice.com ─ эту систему для онлайн пользователей, ценят за мобильные, хорошо интегрирующиеся приложения для работы с разно форматными таблицами, документами и презентациями. Её часто используют некоммерческие организации, такие как школы, университеты, дома творчества, реабилитационные центры.
 • Icefall.ru продукт применяется в основном интернет-магазинами и рассчитан на одного пользователя;

В настоящее время чаще всего используют неоплачиваемые скачиваемые системы:

 • Gallopercrm.ru/ru/ применятся менеджерами по продажам и фрилансёрами;
 • Isaler.ru, работающая в тестовом режиме, может использоваться только одним человеком. Она рассчитана на специалистов ИП и фриланса.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"