Ефективне просування англомовних, і не тільки, сайтів – LuxSite

Є одна стратегія просування сайтів, яка ефективно працює в США, але поки не користується великою популярністю в нашій країні. Про неї ми зараз і поговоримо. Йтиметься про білому SEO. Ця стратегія ефективна для різних напрямків, але найкраще працює з інформаційними проектами і сторінками.
Коротенько стратегію можна описати треба пунктами:

 1. Створення сторінки.
 2. Поширення.
 3. Отримання і множення результату.

Тепер розглянемо кожен пункт окремо.

1. Створення сторінки.

Для того щоб залучити користувачів потрібна сильна сторінка. Що це означає? Тема сторінки повинна бути актуальною, запитуваної, і зі зрозумілою, цікавою структурою. Великою популярністю користуються інструкції та гіди з використанням інфографіки, або ж просто велика стаття, але з хорошою структурою і, бажано, з ілюстраціями.

Дуже важливо щоб це була непроданих сторінка, тобто цільове дію відвідувача – не купівля товару, а, наприклад, оформлення підписки на вашу розсилку.

Що потрібно для створення сильної сторінки?

 • актуальна тема (переважно вибирати між середньочастотними і високочастотними запитами);
 • якісний контент (корисна інформація);
 • гарне дизайнерське оформлення.

Головне – поставити собі за мету створити такий контент, яким люди захочуть ділитися.

контент для сайту

Щоб подивитися приклади таких сторінок необхідно знайти схожі за тематикою сайти і блоги і перевірити їх на сервісі Ahrefs, вибравши опцію Top Pages. Отримуємо список сторінок, на які йде максимальну кількість зворотних посилань. Дивимося ці сторінки і аналізуємо як вони зроблені.

Сильна сторінка може бути як невеликий – фактично однією сторінкою – так і многостраничной, наприклад, інструкції або керівництва користування. Природно, другий варіант вимагає великих вкладень і тимчасових витрат.
Що дає така сторінка? Зворотні посилання, трафік тільки цільової, соціальні сигнали (репости, лайки і т. П.). Перед тим як приступити до створення сильної сторінки обов’язково вивчіть конкурентів, можна переглянути іноземні сторінки з вашої тематики.

2. Просування.

Самого тільки створення сильної сторінки недостатньо для сайту. Її треба просувати. Без цілеспрямованого просування обійдуться хіба що власники розкручених сайтів або блогів, у яких є велика постійна аудиторія. В такому випадку ваша аудиторія забезпечить вам гідне кількість зворотних посилань.

Як просувати?

Варіант перший – блогери.

Процес налагодження відносин з блогерами може бути трохи затяжним, але ви можете отримати значний список людей, які будуть поширювати ваші сторінки в обмін на будь-які з продаваних вами послуг.

Для початку вам треба зібрати топові блоги за своєю тематикою і створити базу контактних даних блогерів. Існують програми та сервіси, які збирають такі дані автоматично.

Скористатися можна не тільки блогами, але і розкрученими акаунтами в соц. мережах, наприклад, твіттері або фейсбуці. З таких акаунтів можна також отримувати чимало трафіку.

Складаємо список з таких даних:

 • ім’я;
 • Адреса електронної пошти;
 • посилання на акаунти;
 • відвідуваність.

Блог і просування сайту

Відвідуваність сайтів можна переглядати і без доступу в аналітику Google, а саме використовуючи сервіс Similarweb. Він покаже не тільки загальні дані про відвідуваність, але також джерела, з яких здійснюються переходи.

Основний метод взаємодії з блогерами – електронна пошта. Є сервіси, які покажуть вам відкривав чи одержувач листа, надавати аналітику і зберігати скрипти.
База повинна бути великою і її потрібно постійно розширювати. Але пам’ятайте, що збирати дані треба тільки за своєю тематикою.

Варіант другий – розсилка.

В цьому випадку вам знадобляться послуги розсилки прес-релізів, подібні до тих, або ті ж, які використовують ЗМІ-сайти для поширення новинних статей. Прикладами таких сервісів є businesswire і i-newswire.

За допомогою цих сервісів проводиться розповсюдження прес-релізу. Це означає що ви до своєї сильної сторінці пишіть цікавий прес-реліз, придумуєте для нього помітне, що запам’ятовується зміст і задешево розсилаєте по базі журналістів.

Якщо інформація дійсно якісна, а тема актуальна, то вам може пощастити і вас підтримають топові інформаційні портали.

3. Результат.

В результаті таких дій ми отримуємо зворотні посилання, вихід сторінки в топ по ключовим запитам. Крім цього, ви отримуєте вищу відвідуваність сайту, збільшення кількості підписаних на розсилку клієнтів, підвищення кількості переходів на продає сторінку і більшу кількість лайків і репоста.

Стратегія безпосередньо залежить від того, яких дій ви очікуєте від клієнта. Найчастіше цей метод використовується для збільшення кількості передплатників на розсилку, а сам продаж виробляється шляхом e-mail маркетингу.

Отже, за інформаційними запитами ви в ТОПі, як же бути з комерційними запитами?

Ділові пропозиції від будуть просуватися за рахунок великої кількості сильних інформаційних сторінок, які посилаються на потрібні розділи сайту. Також значно зросте кількість зворотних посилань, що, безумовно, дасть результат і в просуванні комерційних запитів.

Метод сильних сторінок не найпростіший, але дуже дієвий. З білих методів це найбільш ефективний і часто використовуваний в Америці і Західній Європі. Для наших країн це все ще перспектива, так як використовуються частіше сірий і чорні методи просування.

Есть одна стратегия продвижения сайтов, которая эффективно работает в США, но пока не пользуется большой популярностью в нашей стране. О ней мы сейчас и поговорим. Речь пойдет о белом SEO. Эта стратегия эффективна для различных направлений, но лучше всего работает с информационными проектами и страницами.
Вкратце стратегию можно описать треба пунктами:

 1. Создание страницы.
 2. Распространение.
 3. Получение и умножение результата.

Теперь рассмотрим каждый пункт в отдельности.

1. Создание страницы.

Для того чтобы привлечь пользователей нужна сильная страница. Что это означает? Тема страницы должна быть актуальной, запрашиваемой, и с понятной, интересной структурой. Большой популярностью пользуются инструкции и гиды с использованием инфографики, или же просто большая статья, но с хорошей структурой и, желательно, с иллюстрациями.

Очень важно чтобы это была непродающая страница, то есть целевое действие посетителя — не покупка товара, а, например, оформление подписки на вашу рассылку.

Что нужно для создания сильной страницы?

 • актуальная тема (предпочтительно выбирать между среднечастотными и высокочастотными запросами);
 • качественный контент (полезная информация);
 • хорошее дизайнерское оформление.

Главное — задаться целью создать такой контент, которым люди захотят делиться.

контент

Чтобы посмотреть примеры таких страниц необходимо найти похожие по тематике сайты и блоги и проверить их на сервисе Ahrefs, выбрав опцию Top Pages. Получаем список страниц, на которые идет максимальное количество обратных ссылок. Смотрим эти страницы и анализируем как они сделаны.

Сильная страница может быть как небольшой — фактически одной страницей — так и многостраничной, например, инструкции или руководства пользования. Естественно, второй вариант потребует больших вложений и временных затрат.
Что дает такая страница? Обратные ссылки, трафик только целевой, социальные сигналы (репосты, лайки и т. п.). Перед тем как приступить к созданию сильной страницы обязательно изучите конкурентов, можно просмотреть иностранные страницы по вашей тематике.

2. Продвижение.

Самого только создания сильной страницы недостаточно для сайта. Её надо продвигать. Без целенаправленного продвижения обойдутся разве что владельцы раскрученных сайтов или блогов, у которых есть большая постоянная аудитория. В таком случае ваша аудитория обеспечит вам достойное количество обратных ссылок.

Как продвигать?

Вариант первый — блоггеры.

Процесс налаживания отношений с блоггерами может быть немного затяжным, но вы можете получить внушительный список людей, которые будут распространять ваши страницы взамен на какие-либо из продаваемых вами услуг.
Для начала вам надо собрать топовые блоги по своей тематике и создать базу контактных данных блоггеров. Существуют программы и сервисы, которые собирают такие данные автоматически.
Воспользоваться можно не только блогами, но и раскрученными аккаунтами в соц. сетях, например, твиттере или фейсбуке. С таких аккаунтов можно также получать немало трафика.
Составляем список из таких данных:

 • имя;
 • адрес электронной почты;
 • ссылки на аккаунты;
 • посещаемость.

Блог и продвижение сайта

Посещаемость сайтов можно просматривать и без доступа в аналитику Google, а именно используя сервис Similarweb. Он покажет не только общие данные о посещаемости, но также источники, с которых осуществляются переходы.

Основной метод взаимодействия с блоггерами — электронная почта. Есть сервисы, которые покажут вам открывал ли получатель письмо, предоставлять аналитику и сохранять скрипты.
База должна быть большой и её нужно постоянно расширять. Но помните, что собирать данные надо только по своей тематике.

Вариант второй — рассылка.

В этом случае вам понадобятся сервисы рассылки пресс-релизов, подобные тем, или те же, которые используют СМИ-сайты для распространения новостных статей. Примерами таких сервисов являются businesswire и i-newswire.
При помощи этих сервисов производится распространение пресс-релиза. Это значит что вы к своей сильной странице пишите интересный пресс-релиз, придумываете для него броское, запоминающееся оглавление и задёшево рассылаете по базе журналистов.
Если информация действительно качественная, а тема актуальная, то вам может посчастливиться и вас поддержат ТОПовые информационные порталы.

3. Результат.

В результате таких действий мы получаем обратные ссылки, выход страницы в топ по ключевым запросам. Кроме этого, вы получаете более высокую посещаемость сайта, увеличение количества подписанных на рассылку клиентов, повышение количества переходов на продающую страницу и большее количество лайков и репостов.

Стратегия напрямую зависит от того, каких действий вы ожидаете от клиента. Чаще всего этот метод используется для увеличения количества подписчиков на рассылку, а сама продажа делается методом e-mail маркетинга.

Итак, по информационным запросам вы в ТОПе, как же быть с коммерческими запросами?
Коммерческие запросы будут продвигаться за счет большого количества сильных информационных страниц, которые ссылаются на нужные разделы сайта. Также значительно возрастет количество обратных ссылок, что, безусловно, даст результат и в продвижении коммерческих запросов.

Метод сильных страниц не самый простой, но очень действенный. Из белых методов это наиболее эффективный и часто используемый в Америке и Западной Европе. Для наших стран это всё еще перспектива, так как используются чаще серый и черные методы продвижения.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"