Як мобільна версія впливає на відвідуваність сайту? – LuxSite

Сучасний світ не стоїть на місці, кількість відвідувань мережі з мобільних пристроїв росте з кожним днем ​​і вже досягає 50% загальної відвідуваності. Чим краще мобільна версія сайту, тим більше клієнтів затримається на ньому. І, звичайно, рейтинг. Google любить веб-сайти з mobile версією. Цей фактор позитивно впливає на просування. Завдання розробників і власників інтернет-ресурсів подбати про таких клієнтів і зробити їх перебування онлайн комфортним.

Цього можна досягти трьома способами:

 • Адаптивний сайт
 • Мобільний сайт
 • Мобільна версія

Переробити сайт під адаптивний можна за рахунок додавання коду в табличку стилів CSS. Залежно від розміру вікна браузера CSS застосовує певні правила і сайт відображається, «стискаючись» або «розтягуючись» на ширину екрану. Відвідувачу зручно переглядати ресурс з ґаджета, а, значить, він затримається на онлайн-майданчику довше, що й потрібно. Однак у адаптивного дизайну залишається великий мінус – це вага. Сайт з його неоптимізованими зображеннями, скриптами, відео завантажується довго, особливо якщо використовується EDGE, а не 3G або Wi-Fi.

Ще один варіант зробити веб-ресурс mobile-friendly – це розробити окремий мобільний сайт, помістивши його в підкаталозі, піддомені. У разі, коли десктопний і мобільний сайт мають однаковий URL (адресу в пошуковому рядку), завантаження HTML-коду вибирається автоматично залежно від динамічної видачі, значення user-agent. Часто для мобільного сайту передбачають окрему адресу з приставкою m..

Як зробити мобільну версію сайту? Одне із завдань такої версії – бути схожою за стилем і оформленням на основну, десктопну. Відмінність у розмірах, у мобільній версії сайту потрібно мінімізувати відображення зображень, більше уваги приділяючи тексту і навігації. Важливо правильно продумати, наскільки той чи інший елемент потрібен користувачеві ґаджета, і розмістити їх в обмеженому екрані. У більш, ніж 90% випадків дизайн мобільної версії сайту – це усічена основна версія з обмеженим функціоналом. Вони орієнтовані на користувачів зі смартфоном, планшетом. Сторінка обмежена шириною ґаджета, тому бажано організувати вміст сайту в одну колонку зі зручною навігацією для тач-скрін.

Переваги мобільної версії сайту на WordPress і інших CMS:

 • Існує незалежно від основного сайту. У будь-який час можна вносити правки, які не впливатимуть на роботу основного ресурсу.
 • Зручність для користувачів. Весь потрібний функціонал на видноті. Є можливість виконати всі дії (замовити дзвінок, оформити покупку).
 • Швидкість завантаження. Мобільна версія завантажується швидше через простоту коду.

 

Непотрібні JavaScript прибираються з коду, звільняється кеш і пам’ять на телефоні/планшеті.Одна з важливих причин розробити таку версію – це мобільний пошук. Без mobile-версії веб-сайт не потрапляє туди, ця інформація міститься в рекомендаціях Ґуґл і Яндекс. За статистикою користувачі мобільних пристроїв частіше повертаються на сайти, де є мобільна версія.

Яким сайтам вона потрібна?

 • ЗМІ
 • Сайти-довідники
 • Соціальні мережі та сервіси
 • Інтернет-магазини

Мобільну версію можна розробити самостійно на конструкторі сайтів. Для реалізації ідеї необхідні мінімальні навички верстки та програмування. Але, з огляду на її важливість і вплив на відвідуваність ресурсу, краще звернутися за професійною розробкою до веб-студію.

Современный мир не стоит на месте, доля заходов в сеть с мобильных устройств растет с каждым днем и уже достигает 50% общей посещаемости. Чем лучше мобильная версия сайта, тем больше клиентов задержится на нем. И, конечно, рейтинг. Google любит веб-сайты с mobile версией. Этот фактор позитивно влияет на продвижение. Задача разработчиков и владельцев интернет-ресурсов позаботиться о таких клиентах и сделать их пребывание онлайн комфортным.

Этого можно достичь тремя способами:

 • Адаптивный сайт
 • Мобильный сайт
 • Мобильная версия

Переделать сайт под адаптивный можно за счет добавления кода в табличку стилей CSS. В зависимости от размера окна браузера CSS применяет определенные правила и сайт отображается, «сжимаясь» или «растягиваясь» на ширину экрана. Посетителю удобно просматривать ресурс с гаджета, а, значит, он задержится на онлайн-площадке подольше, что и нужно. Однако у адаптивного дизайна остается большой минус – это вес. Сайт с его неоптимизированными картинками, скриптами, видео загружается долго, особенно если используется EDGE, а не 3G или Wi-Fi.

Еще один вариант сделать веб-ресурс mobile-friendly – это разработать отдельный мобильный сайт, поместив его в подкаталоге, поддомене. В случае, когда десктопный и мобильный сайт имеют одинаковый URL (адрес в поисковой строке), загрузка HTML-кода выбирается автоматически в зависимости от динамической выдачи, значения user-agent. Часто для мобильного сайта предусматривают отдельный адрес с приставкой m.. По факту – это два разных ресурса. Оптимальный вариант – создать мобильную версию сайта Responsive Design + Server Side, сокращенно RESS. Этот способ сочетает в себе плюсы адаптивной верстки и мобильного сайта.

Как сделать мобильную версию сайта?

Одна из задач такой версии – быть похожей по стилю и оформлению на основную десктопную. Отличие в размерах, в мобильной версии сайта нужно минимизировать отображение картинок, больше внимания уделяя тексту и навигации. Важно правильно продумать, насколько тот или иной элемент нужен пользователю гаджета и разместить их в ограниченном экране.

В более, чем 90 % случаев дизайн мобильной версии сайта – это усеченная основная версия, с ограниченным функционалом. Они ориентированы на пользователей со смартфоном, планшетом. Страничка ограничена шириной гаджета, поэтому желательно организовать содержимое сайта в одну колонку с удобной навигацией для тач-скрина.

Преимущества мобильной версии сайта на WordPress и других движках:

 • Существует обособлено от основного сайта. В любое время можно вносить правки, которые не будут влиять на работу основного ресурса.
 • Удобство для пользователей. Весь нужный функционал на виду. Есть возможность выполнить все действия (заказать звонок, оформить покупку).
 • Скорость загрузки. Мобильная версия грузится быстро из-за простоты кода. Ненужные JavaScript убираются из кода, освобождается кэш и память на телефоне/планшете.

Одна из немаловажных причин разработать моб. версию – это мобильный поиск. Без mobile-версии сайт не попадает туда, эта информация содержится в рекомендациях Гугл и Яндекс. По статистике пользователи мобильных устройств чаще возвращаются на сайты, где есть мобильная версия.

Каким сайтам она нужна?

 • СМИ
 • Сайты-справочники
 • Социальные сети и сервисы
 • Интернет-магазины

Мобильную версию можно разработать самостоятельно на конструкторе сайтов. Для реализации идеи необходимы минимальные навыки верстки и программирования.  Но, учитывая ее важность и влияние на посещаемость ресурса, лучше обратиться за профессиональной разработкой в веб-студию.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"