Як вибрати інтернет-маркетолога і де його шукати? – LuxSite

У наш час один із кроків на шляху до успішного бізнесу – правильний інтернет-маркетинг. У це поняття входить багато складових: робота з Google Analytics, постинг в соцмережах, настройка таргетингової і контекстної реклами і багато іншого. Найчастіше власник бізнесу стикається з тим, що результатів такої роботи майже не видно або вони дорівнюють нулю. Однією з причин може бути робота маркетолога, якого потрібно якомога швидше замінити на  грамотного фахівця.

Інтернет-маркетолог: хто він?

Інтернет-маркетолог у Києві – не рідкість. У столиці є можливість підвищити кваліфікацію, пройти навчання і стажування у великій компанії. Куди складніше на периферії, де інтернет-маркетолог на вагу золота. Таку освіту не можна отримати у виші. Звичайно, можна здобути освіту піар-менеджера, фахівця зі зв’язків з громадськістю, рекламщика – але всі вони близькотематичні.

Навички інтернет-маркетингу приходять з досвідом, постійним навчанням і підвищенням кваліфікації. Щоб компанія залишалася «в строю», маркетолог повинен постійно тримати руку на пульсі, аналізувати і оперативно вносити зміни в рекламну кампанію, якщо така виявляється малоефективною. Чи можна вважати маркетолога продажником? Так, він продає. Продає продумано в мережі за допомогою відповідного тексту, гарного дизайну, релевантних оголошень.

Чому інтернет-маркетолог не завжди виявляється професіоналом?

Як ми говорили, з самого початку не існує профільної освіти, але є курси, стажування, саморозвиток. Але курси не завжди однаково підходять до підготовки фахівців. Деякі готують креативників, інші – аккаунт-менеджерів, треті зосереджуються на налаштуванні рекламних кампаній.

Перед наймом фахівця потрібно проаналізувати його освітню базу, досвід роботи, досягнення і виконані кейси. Особливу увагу варто приділити співбесіді з вибраними фахівцями; резюме не показує всі плюси і мінуси кандидатів, а ось бесіда на професійні теми – так.

Чим займається маркетолог і що у нього на порядку денному?

Для нього важливо розуміння необхідності того чи іншого механізму і очікуваного результату, а також уміння знайти помилку дизайнера, копірайтера, SEO-оптимізатора. І, звичайно, налаштування рекламної кампанії – це основний функціонал.

У чому повинен розбиратися хороший інтернет-маркетолог?

 • Налаштування Google Analytics
 • Основи SEO
 • Налаштування контекстної реклами
 • Робота в парі з SMM
 • Вплив онлайн піару на SEO
 • Поняття сео-тексту (не написання)
 • Юзабіліті сайту
 • Правила листів для Email-розсилки
 • Відмінність ремаркетингу в Facebook від Google
 • Тренди дизайну

Грамотний фахівець знає алгоритми роботи всіх без винятку інструментів. Але це не означає, що він і швець, і жнець, і на дуді грець. Вміти налаштовувати всі інструменти він не зобов’язаний. Насправді маркетолог робить все і зовсім нічого. Його обов’язки залежать від цілей бізнесу та специфіки проекту, виділеного бюджету на рекламу.

Що робить маркетолог? (На прикладі звичайного інтернет-магазину)

 1. Налаштовує Гугл АдВордс.
 2. Працює з ключовими словами.
 3. Веде сторінки в соцмережах (постинг, таргетинг).
 4. Визначає завдання дизайнера для промальовування рекламних банерів і картинок.
 5. Створює email-розсилку (план, тексти).
 6. Аналізує запущені рекламні кампанії через Гугл Аналітикс і Яндекс.Метрику.

Як відшукати кваліфікованого маркетолога?

Майстра своєї справи знайти нелегко. Зі стопки резюме відповідними виявляться 10%, і в кращому випадку кілька людей з них вам дійсно підійдуть.

Для пошуку фахівця потрібно задіяти всі канали:

 • Сайти пошуку роботи (rabota.ua, work.ua, DOU, HeadHunter і інші)
 • Соціальні мережі (особливо Facebook, LinkedIn)
 • Власний інтернет-ресурс (створити розділ «Вакансії»)
 • Спеціалізовані курси, освітні центри

Як відразу визначити «якість» маркетолога? У резюме ви не прочитаєте відповідь на це запитання. Професіонала характеризують не слова, а дії. Саме наочна демонстрація роботи є головним показником кваліфікації.

При відборі кандидатів потрібно звертати увагу на:

 1. Проекти, з якими працював претендент (великі фірми або малобюджетні стартапи).
 2. Конкретний список обов’язків на попередньому місці роботи.
 3. Знання термінів та лексики, оперування поняттями.
 4. Показові кейси.
 5. Сертифікація Google Adwords і Google Analytics.

Безумовно, претендент може прийти з невеликої компанії, де використання всіх інструментів просто не потрібно. Цей фахівець міг просто перерости рівень фірми, його також можна брати на роботу з невеликим окладом і подальшим підвищенням.

В настоящее время один из шагов на пути к успешному бизнесу – правильный интернет-маркетинг. В это понятие входит много составляющих: работа с Google Analytics, постинг в соцсетях, настройка таргетинговой и контекстной рекламы и многое другое. Зачастую владелец бизнеса сталкивается с тем, что результаты такой работы почти не видны или равны нулю. Одной из причин может быть работа маркетолога, которого нужно как можно скорее заменить грамотным специалистом.

Интернет-маркетолог: кто он?

Интернет-маркетолог в Киеве – не редкость. В столице есть возможность повысить квалификацию, пройти обучение и стажировку в крупной компании. Куда сложнее на периферии, где интернет-маркетолог на вес золота. Такое образование нельзя получить в ВУЗе. Конечно, можно обучиться на пиарщика, специалиста по связям с общественностью, рекламщика – но все они околотематические.

Навыки интернет-маркетинга приходят с опытом, постоянным обучением и повышением квалификации. Чтобы компания оставалась «в строю», маркетолог должен постоянно держать руку на пульсе, анализировать и оперативно вносить изменения в рекламную кампанию, если таковая оказывается малоэффективной. Можно ли считать маркетолога продажником? Да, он продает. Продает продуманно в сети при помощи продающего текста, красивого дизайна, релевантных объявлений.

Почему интернет-маркетолог не всегда оказывается профессионалом?

Как мы говорили, изначально не существует профильного образования, но есть курсы, стажировки, саморазвитие. Но курсы не всегда одинаково подходят к подготовке специалистов. Некоторые готовят креативщиков, другие – аккаунт-менеджеров, третьи сосредотачиваются на настройке рекламных кампаний.

Перед наймом специалиста нужно проанализировать его образовательную базу, опыт работы, достижения и выполненные кейсы. Особое внимание стоит уделить собеседованию с выбранными специалистами; резюме не показывает все плюсы и минусы кандидатов, а вот беседа на профессиональные темы – да.

Чем занимается маркетолог и что у него на повестке дня?

Для него важно понимание необходимости того или иного механизма и ожидаемого итога, а также умение найти ошибку дизайнера, копирайтера, SEO-оптимизатора. И, конечно, настройка рекламной кампании – это основной функционал.

В чем должен разбираться хороший интернет маркетолог?

 • Настройка Google Analytics
 • Основы SEO
 • Настройка контекстной рекламы
 • Работа в паре с SMM
 • Влияние онлайн пиара на SEO
 • Понятие продающего текста (не написание)
 • Юзабилити сайта
 • Правила писем для Email-рассылки
 • Отличие ремаркетинга в Facebook от Google
 • Тренды дизайна

Грамотный специалист знает алгоритмы работы всех без исключения инструментов. Но это не значит, что он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Уметь настраивать все инструменты он не обязан. На самом деле маркетолог делает все и ровным счетом ничего. Его обязанности зависят от целей бизнеса и специфики проекта, выделенного бюджета на рекламу.

Что делает маркетолог? (на примере обычного интернет-магазина)

 1. Настраивает Гугл Адвордс.
 2. Работает с ключевыми словами.
 3. Ведет странички в соцсетях (постинг, таргетинг).
 4. Определяет задачи дизайнера для прорисовки рекламных баннеров и картинок.
 5. Создает email-рассылку (план, тексты).
 6. Анализирует запущенные рекламные кампании через Гугл Аналитикс и Яндекс.Метрику.

Как отыскать квалифицированного маркетолога?

Мастера своего дела найти нелегко. Из стопки резюме подходящими окажутся 10%, и в лучшем случае несколько человек из них вам действительно подойдут.

Для поиска специалиста нужно задействовать все каналы:

 • Сайты поиска работы (rabota.ua, work.ua, DOU, HeadHunter и другие)
 • Социальные сети (особенно Facebook, LinkedIn)
 • Собственный интернет-ресурс (создать раздел «Вакансии»)
 • Специализированные курсы, образовательные центры

Как сразу определить «качество» маркетолога? В резюме вы не прочитаете ответ на этот вопрос. Профессионала характеризуют не слова, а действия. Именно наглядная демонстрация работы является главным показателем квалификации.

При отборе кандидатов нужно обращать внимание на:

 1. Проекты, с которыми работал соискатель (крупные фирмы или малобюджетные стартапы).
 2. Конкретный список обязанностей на предыдущем месте работы.
 3. Знание терминов и лексики, оперирование понятиями.
 4. Показательные кейсы.
 5. Сертификация Google Adwords и Google Analytics.

Безусловно, соискатель может прийти из небольшой компании, где использование всех инструментов просто не нужно. Этот специалист мог попросту перерасти уровень фирмы, его также можно брать на работу с небольшим окладом и дальнейшим повышением.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"