Чому інвестування в SEO завжди буде актуальним? – LuxSite

Просування веб-сайтів в інтернеті не припиняє розвиватися, незважаючи на впевненість деяких людей в марності SEO. В процесі розвитку просування перестало бути сухою рекламою і перетворилося в грамотну розкрутку бренду і роботу над завоюванням довіри клієнтів.

Є люди, які вважають, що для успіху досить просто зробити гарний дизайн сайту. Насправді це не так. Який би привабливий дизайн ви не створили, але невідповідність вашого сайту принципам SEO матиме один результат – він буде непомітним в «натовпі» подібних ресурсів. Чому ж технології просування так важливі і скільки коштує в них інвестувати?

Ефективність в піднятті позицій

Саме поняття SEO означає оптимізацію (адаптацію) сайту під пошукові системи і залишається першим і головним способом підняти позиції вашого ресурсу в результатах пошуку. Високі позиції у видачі принесуть вам трафік, який окупить ваші витрати на просування SEO і принесе прибуток.

актуальність SEO

Розглянемо приклад: сегмент, в якому ви працюєте, досить популярний, до того ж локація ваших конкурентів знаходиться поруч з вашої – чи є у вас в такому разі шанс знайти більше клієнтів? Відповідь – так. Багато людей шукають будь-якої товар або послугу в інтернеті і потім, вибирають відповідну фірму із запропонованого Гуглом списку. Оптимізація сайту і якісний контент піднімуть ваш сайт в топові позиції пошукача.

Ефективність для користувачів також залежить від SEO

Якісний контент – ще один ключ до успішної роботи сайту. Якість інформації, наданої відвідувачам сайту, визначається тим, наскільки ця інформація корисна, цікава і відповідна тематиці ресурсу. У відвідувача повинен бути доступ до всієї необхідної йому інформації. Це ви можете забезпечити різними способами, аж до того, що будете посилатися на популярні інформаційні ресурси типу Вікіпедії. Також на сайті повинна бути інформація про вашу фірму і відповіді на найбільш поширені питання. Якісний SEO контент – це коли клієнт може знайти всю необхідну інформацію на вашому сайті, не звертаючись до сторонніх ресурсів. Такий контент буде викликати довіру у відвідувачів сайту і збільшить кількість постійних клієнтів.

Оптимізація під мобільні пристрої і локальний пошук

З кожним роком для входу в інтернет все більше використовуються мобільні пристрої. Якщо статистика цього року говорить про те, що практично 53% відвідувань сайтів здійснюється з мобільних телефонів і планшетів, то в майбутньому році ця цифра може досягти 65%. Таку тенденцію можна не враховувати. Для просування бізнесу в інтернеті використання мобільних пристроїв створило поняття локальної оптимізації. Прив’язка до географічному розташуванню компанії і до регіону вашої діяльності підвищить віддачу від роботи сайту.

Це три основні причини, чому слід приділити увагу оптимізації сайту. Ефективність вашого бізнесу в ваших руках.

Продвижение веб-сайтов в интернете не прекращает развиваться, несмотря на уверенность некоторых людей в бесполезности SEO. В процессе развития продвижение перестало быть сухой рекламой и превратилось в грамотную раскрутку бренда и работу над завоеванием доверия клиентов.

Есть люди, которые считают, что для успеха достаточно просто сделать красивый дизайн сайта. На самом деле это не так. Какой бы привлекательный дизайн вы ни создали, но несоответствие вашего сайта принципам SEO будет иметь один результат — он будет незаметным в «толпе» подобных ресурсов. Почему же технологии продвижения так важны и сколько стоит в них инвестировать?

Эффективность в поднятии позиций

Само понятие SEO означает оптимизацию (адаптацию) сайта под поисковые системы и остаётся первым и главным способом поднять позиции вашего ресурса в результатах поиска. Высокие позиции в выдаче принесут вам трафик, который окупит ваши расходы на продвижение SEO и принесёт прибыль.

Актуальность SEO

Рассмотрим пример: сегмент, в котором вы работаете, достаточно популярен, к тому же локация ваших конкурентов находится рядом с вашей — есть ли у вас в таком случае шанс обрести больше клиентов? Ответ — да. Многие люди ищут какой-либо товар или услугу в интернете и потом, выбирают соответствующую фирму из предложенного Гуглом списка. Оптимизация сайта и качественный контент поднимут ваш сайт в топовые позиции поисковика.  

Эффективность для пользователей также зависит от SEO

Качественный контент — ещё один ключ к успешной работе сайта. Качество информации, предоставленной посетителям сайта, определяется тем, насколько эта информация полезная, интересная и соответствующая тематике ресурса. У посетителя должен быть доступ ко всей необходимой ему информации. Это вы можете обеспечить разными способами, вплоть до того, что будете ссылаться на популярные информационные ресурсы типа Википедии. Также на сайте должна быть информация о вашей фирме и ответы на часто задаваемые вопросы. Качественный SEO контент — это когда клиент может найти всю необходимую информацию на вашем сайте, не обращаясь к посторонним ресурсам. Такой контент будет вызывать доверие у посетителей сайта и увеличит количество постоянных клиентов.

Оптимизация под мобильные устройства и локальный поиск

С каждым годом для входа в интернет всё больше используются мобильные устройства. Если статистика этого года говорит о том, что практически 53% посещений сайтов осуществляется с мобильных телефонов и планшетов, то в будущем году эта цифра может достигнуть 65%. Такую тенденцию нельзя не учитывать. Для продвижения бизнеса в интернете использование мобильных устройств создало понятие локальной оптимизации. Привязка к географическому расположению компании и к региону вашей деятельности повысит отдачу от работы сайта.

Это три основные причины, почему следует уделить внимание оптимизации сайта. Эффективность вашего бизнеса в ваших руках.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"