Наскільки важлива постійна аудиторія сайту? – LuxSite

Чи спадало вам на думку, що збільшення постійної аудиторії сайту є одним з найбільш дієвих методів просування?

Це правило працює для проектів будь-якого напрямку. Але спершу варто розібратися, що ж мається на увазі під постійною аудиторією.

Користувачі, які регулярно заходять на ваш сайт з тих чи інших причин – це і є ваша постійна аудиторія. Як показує статистика, у більшості випадків постійні
відвідувачі сайту заходять на нього безпосередньо, вписавши своє доменне ім’я в рядку браузера. Багато додають сайт в закладки браузера, або підписуються на поновлення.

Для інформаційних сайтів постійна аудиторія життєво необхідна
постійна аудиторія сайту

Хочете знати звідки з’являється постійна аудиторія? Це просто – задоволені відвідувачі стають постійними клієнтами. Але що потрібно зробити, щоб клієнт залишився задоволений і повернувся знову? Методи задоволення потреб відвідувачів відрізняються для різних напрямків.

 1. Інтернет-магазин може бути оцінений за двома критеріями:
 • наявність необхідного товару, детальний зрозумілий опис, ціна;
 • задоволеність відвідувача обслуговуванням і покупкою.

Якщо клієнтові не сподобається обслуговування, або товару немає в наявності і не відомо чи буде – ніякої унікальний і цікавий контент вам не допоможе.

аудиторія інтернет-магазину

У комерційних проектах постійною аудиторією є саме покупці

Для великих інтернет-магазинів аудиторію можна умовно розділити на дві частини:

 • відвідувачі, яким зручно дивитися на сайті огляди та опису товару, вибирати і порівнювати різні товари;
 • фактичні покупці.

Як показує практика, ті, хто регулярно дивиться огляди товарів на сайті будь-якого інтернет-магазину в результаті стають покупцями саме цього магазину. Головне, нагадувати про себе рекламою (ремаркетинг) і додаванням нового цікавого контенту.

аудиторія

 1. Онлайн-сервіси існують різних напрямків, але найпопулярнішими залишаються:
 • курс валют;
 • прогноз погоди;
 • гороскоп.

Для такого роду сервісів відвідуваність грає велику роль, адже заробляють вони на рекламі, а ціна реклами на сайті прямо пропорційна кількості його відвідувачів.

Що потрібно зробити онлайн-ресурси, щоб постійно збільшувати відвідуваність?

 • надавати актуальну, достовірну інформацію;
 • розкручувати свій бренд.
 1. Сайт компанії може заробити постійну аудиторію за допомогою блогу. Це один з найвірніших і стабільних методів. Оновлюючи блог, додаючи на нього корисну інформацію, ви змушуєте відвідувачів повертатися знову. Якщо ваш контент буде відповідати на питання відвідувачів і допомагати їм вирішити виниклі питання – аудиторія стане постійною.
 1. Тематичні проекти завойовує аудиторію якісним і регулярно оновлюється контентом.

До таких проектів відносяться:

 • ЗМІ;
 • тематичні сайти;
 • інформаційні ресурси

Тільки постійне оновлення контенту утримає на такому сайті відвідувачів і змусить їх повернутися. Якщо відвідування будуть приходити тільки з пошукових систем – проект ризикує провалитися.

Саме тому боротьба за постійних відвідувачів між контентно ресурсами така жорстка.

збільшення аудиторії сайту

Навіщо потрібна постійна аудиторія?

Для того щоб пережити кризові моменти, коли, наприклад, ваш на сайт немає переходів з пошукових систем, або не вистачає бюджету для платного трафіку, постійна аудиторія необхідна. Вона в прямому сенсі слова утримає сайт на плаву.

Як це працює?

Ті, хто не з чуток знають яку роль відіграє постійна аудиторія, збирають і розширюють список адрес електронної пошти своїх клієнтів. За допомогою email розсилки можна досягти багато чого і, навіть, побудувати систему продажів.

Для цього треба зібрати аудиторію за допомогою корисного контенту, підтримувати і збільшувати базу своїх передплатників.

цільова аудиторія

Наприклад, в вашому інтернет-магазині з’явився новий товар. Якщо у вас вже є база клієнтів та відвідувачів сайту (тобто тих, хто здійснював покупки, і тих, хто просто читав інформацію) – ви можете зробити email розсилку по цій базі. Результати такого маркетингового ходу не змусять себе чекати.

Для того щоб бізнес не стояв на місці, постійну аудиторію треба розширювати і утримувати вже наявних регулярних відвідувачів. Для цього потрібно:

 • взаємодіяти з аудиторією;
 • вводити нововведення;
 • відповідати на коментарі;
 • оновлювати контент;
 • робити все вищеперелічене постійно і не бояться тестувати нові методи.

В цьому випадку, навіть якщо пошукова система змінить алгоритм і ваш сайт вилетить з топового списку, відвідуваність вашого сайту не завалиться. З якого боку не дивись – ключем до успіху є розкрутка власного бренду і утримання позицій. А це значить що потрібно постійний наполеглива праця.

Приходила ли вам в голову мысль, что увеличение постоянной аудитории сайта является одним из самых действенных методов продвижения?

Это правило работает для проектов любого направления. Но сперва стоит разобраться, что же подразумевается под постоянной аудиторией.

Пользователи, которые регулярно заходят на ваш сайт по тем или иным причинам — это и есть ваша постоянная аудитория. Как показывает статистика, в большинстве случаев постоянные посетители сайта заходят на него напрямую, вписав название домена в строке браузера. Многие добавляют сайт в закладки браузера, или подписываются на обновления.

Для информационных сайтов постоянная аудитория жизненно необходима

постоянная аудитория сайта

Хотите знать откуда появляется постоянная аудитория? Это просто – удовлетворённые посетители становятся постоянными клиентами. Но что нужно сделать, чтобы клиент остался доволен и вернулся снова? Методы удовлетворения нужд посетителей отличаются для разных направлений.

 1. Интернет-магазин может быть оценён по двум критериям:
 • наличие необходимого товара, детальное понятное описание, цена;
 • удовлетворённость посетителя обслуживанием и покупкой.

Если клиенту не понравится обслуживание, или товара нет в наличии и не известно будет ли – никакой уникальный и даже интересный контент вам не поможет.

аудитория интернет-магазина

В коммерческих проектах постоянной аудиторией являются именно покупатели

Для крупных интернет-магазинов аудиторию можно условно разделить на две части:

 • посетители, которым удобно смотреть на сайте обзоры и описания товара, выбирать и сравнивать разные товары;
 • фактические покупатели.

Как показывает практика, те, кто регулярно смотрит обзоры товаров на сайте какого-либо интернет-магазина в результате становятся покупателями именно этого магазина. Главное, напоминать о себе рекламой (ремаркетинг) и добавлением нового интересного контента.

аудитория

 1. Онлайн-сервисы существуют разных направлений, но самыми популярными остаются:
 • курс валют;
 • прогноз погоды;
 • гороскоп.

Для такого рода сервисов посещаемость играет большую роль, ведь зарабатывают они на рекламе, а цена рекламы на сайте прямо пропорциональная количеству его посетителей.

Что нужно сделать онлайн-ресурсы, чтобы постоянно увеличивать посещаемость?

 • предоставлять актуальную, достоверную информацию;
 • раскручивать свой бренд.
 1. Сайт компании может заработать постоянную аудиторию при помощи блога. Это один из самых верных и стабильных методов. Обновляя блог, добавляя на него полезную информацию, вы заставляете посетителей возвращаться снова. Если ваш контент будет отвечать на вопросы посетителей и помогать им решить возникшие вопросы — аудитория станет постоянной.
 1. Контентные проекты завоёвывают аудиторию качественным и регулярно обновляющимся контентом.

К таким проектам относятся:

 • СМИ;
 • тематические сайты;
 • информационные ресурсы.

Только постоянное обновление контента удержит на таком сайте посетителей и заставит их вернуться. Если посещения будут приходить только из поисковиков — проект рискует провалиться.

Именно поэтому борьба за постоянных посетителей между контентными ресурсами такая жёсткая.

увеличение аудитории сайта

Зачем нужна постоянная аудитория?

Для того чтобы пережить кризисные моменты, когда, например, ваш на сайт нет переходов из поисковиков, или не хватает бюджета для платного трафика, постоянная аудитория необходима. Она в прямом смысле слова удержит сайт на плаву.

 Как это работает?

Те, кто не понаслышке знают какую роль играет постоянная аудитория, собирают и расширяют список адресов электронной почты своих клиентов. С помощью email рассылки можно достичь многого и, даже, построить систему продаж.

Для этого надо собрать аудиторию при помощи полезного контента, поддерживать и увеличивать базу своих подписчиков.

целевая аудитория

Например, в вашем интернет-магазине появился новый товар. Если у вас уже есть база клиентов и посетителей сайта (то есть тех, кто совершал покупки, и тех, кто просто читал информацию) — вы можете сделать email рассылку по этой базе. Результаты такого маркетингового хода не заставят себя ждать.

Для того чтобы бизнес не стоял на месте, постоянную аудиторию надо расширять и удерживать уже имеющихся регулярных посетителей. Для этого нужно:

 • взаимодействовать с аудиторией;
 • вводить новшества;
 • отвечать на комментарии;
 • обновлять контент;
 • делать все вышеперечисленное постоянно и не боятся тестировать новые методы.

В этом случае, даже если поисковая система сменит алгоритм и ваш сайт вылетит из топового списка, посещаемость вашего сайта не рухнет. С какой стороны ни смотри — ключом к успеху является раскрутка собственного бренда и удержание позиций. А это значит что потребуется постоянный упорный труд.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"