Просування сайту через соціальні мережі – LuxSite

Детально про те, що здавалося простим, а виявилося складним

 1. Створення групи. Здавалося б, все просто – навіть дитина може створити групу в будь-який соц. мережі. Але є нюанси. Потрібно знати в який саме соціалці «водиться» ваша цільова аудиторія, тобто ваші потенційні клієнти. До того ж в процесі створення групи вам треба буде вибрати її функціонал, який потім ви змінити не зможете. Швидше за все, ви відразу і зрозуміти не зможете що з перерахованого вам знадобиться, а що ні. Ну і щоб вести групу в подальшому також знадобиться певний багаж знань, робоче місце і, головне, вільний час. Ви точно зможете робити все самі?
 2. Геотаргетинг. Ви напевно думаєте що правильно буде зробити пошук по регіону і додавати тих людей, яких вам запропонує ресурс. Але багато – а саме близько 35% – не вказують місто проживання в своїй анкеті. До того ж існує можливість того, що людина переїхав, а інформацію про місце проживання в анкеті соц. мережі не поміняв.
 3. Ціна. При замовленні просування сайту в соц. мережах, ви замовляєте роботу кількох фахівців одночасно, тому така послуга може обійтися недешево. Проте якісно сформовані групи на соціальних ресурсах і покривають всі витрати на них і приносять прибуток.
 4. Багато компаній виступають проти ботів – знеособлених акаунтів в соц. мережах, які управляються автоматичними програмами. Проте вони можуть приносити хороший прибув.
 5. Картинки. Вам може здаватися дурним постити картинки з тваринами, якщо це ніяк не відноситься до вашого бізнесу. Але факт в тому, що такі зображення отримують багато лайків від різних користувачів. Помістивши на картинку ваш логотип, ви робите просту і доступну рекламу бренду.
 6. Частота постів. Багато хто вважає що чим більше постити в групі інформації, тим краще вона буде просуватися. Але це не так. Контент повинен бути якісним, інакше люди підуть з групи. Краще зробити один хороший пост в день, ніж кілька низькосортних.групи в соціальних мережах
 7. Швидкість розкрутки. Ті, хто коли-небудь займалися розкручуванням сайту, знають, що швидких результатів чекати не варто. Якщо робити свою роботу якісно, ​​то вона обов’язково принесе прибуток, але через кілька місяців. Щоб загальний результат був швидким слід підключати багато методів розкрутки сайту, включаючи рекламу, яка зазвичай обходиться дорого.
 8. Взаємодія групи і сайту. Не очікуйте від групи в контакті, наприклад, великих продажів, ніж від самого сайту. Група доповнює сайт і просуває бренд.
 9. Якість інформації. Доручити таку роботу фрілансера або рядовому співробітникові і забути не вийде. Все-таки контентом повинен керувати людина, яка добре знає сферу і її перспективи, знає свою аудиторію. Тому якщо і не давати детального контент-плану, то дати напрям він повинен.

просування групи в соціальній мережі

Є ще пара нюансів, які потрібно врахувати, просуваючи групу в соціальних мережах. По-перше, якісне просування можливо тільки тоді, коли є аналіз роботи конкурентів, щоб зробити краще, ніж у них. В іншому випадку ви просто витрачаєте час. По-друге, контент повинен бути унікальним. Скопіювати тексти з сайту і помістити в групу – погана ідея. Це однозначно позначиться на унікальності сайту та, відповідно, на його позиціях в пошуку.

Для того щоб група в соціальній мережі була дійсно професійно оформлена знадобиться робота декількох фахівців.

Звичайно, вам вибирати між витратами на якісну роботу, або бюджетної самостійної розкручуванням. Але наш порада така: хочете отримати прибуток – інвестуйте.

Подробно о том, что казалось простым, а оказалось сложным

 1. Создание группы. Казалось бы, всё просто — даже ребёнок может создать группу в любой соц. сети. Но есть нюансы. Нужно знать в какой именно социалке «водится» ваша целевая аудитория, то есть ваши потенциальные клиенты. К тому же в процессе создания группы вам надо будет выбрать её функционал, который потом вы поменять не сможете. Скорее всего, вы сразу и понять не сможете что из перечисленного вам понадобится, а что нет. Ну и чтобы вести группу в дальнейшем также понадобится определённый багаж знаний, рабочее место и, главное, свободное время. Вы точно сможете делать всё сами?
 2. Геотаргетинг. Вы наверняка думаете что правильно будет сделать поиск по региону и добавлять тех людей, которых вам предложит ресурс. Но многие — а именно около 35% – не указывают город проживания в своей анкете. К тому же существует возможность того, что человек переехал, а информацию о месте проживания в анкете соц. сети не поменял.
 3. Цена. При заказе продвижения сайта в соц. сетях, вы заказываете работу нескольких специалистов одновременно, потому такая услуга может обойтись недешево. Тем не менее качественно сформированные группы на социальных ресурсах и покрывают все расходы на них и приносят прибыль.
 4. Многие компании выступают против ботов — обезличенных аккаунтов в соц. сетях, которые управляются автоматическими программами. Тем не менее они могут приносить хорошую прибыл.
 5. Картинки. Вам может казаться глупым постить картинки с животными, если это никак не относится к вашему бизнесу. Но факт в том, что такие изображения получают много лайков от разных пользователей. Поместив на картинку ваш логотип, вы делаете простую и доступную рекламу бренда.
 6. Частота постов. Многие считают что чем больше постить в группе информации, тем лучше она будет продвигаться. Но это не так. Контент должен быть качественным, иначе люди уйдут из группы. Лучше сделать один хороший пост в день, чем несколько низкосортных.группы в социальных сетях
 7. Скорость раскрутки. Те, кто когда-либо занимались раскруткой сайта, знают, что быстрых результатов ожидать не стоит. Если делать свою работу качественно, то она обязательно принесёт прибыль, но спустя несколько месяцев. Чтобы общий результат был быстрым следует подключать много методов раскрутки сайта, включая рекламу, которая обычно обходится дорого.
 8. Взаимодействие группы и сайта. Не ожидайте от группы в контакте, например, больших продаж, чем от самого сайта. Группа дополняет сайт и продвигает бренд.
 9. Качество информации. Поручить такую работу фрилансеру или рядовому сотруднику и забыть не получиться. Всё-таки контентом должен управлять человек, хорошо знающий сферу и её перспективы, знающий свою аудиторию. Потому если и не давать детального контент-плана, то дать направление он должен.

продвижение группы в социальной сети

Есть ещё пара нюансов, которые нужно учесть, продвигая группу в социальных сетях. Во-первых, качественное продвижение возможно только тогда, когда есть анализ работы конкурентов, чтобы сделать лучше, чем у них. В противном случае вы просто тратите время. Во-вторых, контент должен быть уникальным. Скопировать тексты с сайта и поместить в группу — плохая идея. Это однозначно скажется на уникальности сайта и, соответственно, на его позициях в поиске.
Для того чтобы группа в социальной сети была действительно профессионально оформлена понадобится работа нескольких специалистов.

Конечно, вам выбирать между затратами на качественную работу, или бюджетной самостоятельной раскруткой. Но наш совет такой: хотите получить прибыль — инвестируйте.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"