Роль соціальних мереж в просуванні бізнесу – LuxSite

Поява соціальних мереж не тільки змінило життя користувачів всесвітньої мережі, а й вплинуло на ведення бізнесу. Усвідомлюючи, яким чином буде рости і розвиватися «павутина» можна вигідно використовувати її для пошуку потенційних клієнтів і донесення інформації до цільової аудиторії.

У США і Європі це сталося набагато раніше, а в країнах колишнього СНД тільки кілька років тому – більше половини користувачів інтернету створили свої сторінки в різних соціальних мережах.

Це означає, що в мережі присутні представники всіх вікових категорій і різних соціальних статусів. І за всіма прогнозами кількість користувачів соц.сетей буде тільки зростати.

Соціальні мережі як маркетинговий інструмент

У зв’язку з такою популярністю соціальних ресурсів виникає питання: чи можна скористатися ними для реклами і налагодження зв’язків з цільовою аудиторією?

ефективне просування в соц мережах

Один з головних принципів маркетингу – відповідність потребам споживачів і грамотне визначення цільової аудиторії – стимулює виробників до просування брендів в соціальних мережах. Адже саме там користувачі самостійно надають всі необхідні дані, починаючи від статі і віку і закінчуючи хобі та захопленнями. Залишається тільки чітко визначити цільову аудиторію і прийматися за PR в соціалках.

Вибираємо мережу для просування

Маркетинг в соціальних мережах не прив’язує вас до якоїсь конкретної мережі. Ви можете вибрати будь-яку з них, в залежності від того, де знаходиться більшість вашої цільової аудиторії. Наприклад, якщо ви орієнтовані на європейські країни і Америку, то краще використовувати такі сервіси, як facebook, twitter, instagram. У США і Канаді сильно поширеною мережею також є google +. Якщо мова йде східноєвропейських країнах, то у нас більшою популярністю користується ресурс «вконтакте», а серед молоді досить поширені instagram і facebook.

Інструменти роботи в соціальних мережах постійно розвиваються. Можна використовувати як «старі добрі» групи, так і більш нові ігри і додатки. Основна мета – досягти довірчих відносин з цільовою аудиторією.

Маркетинг в соціальних мережах ще не дійшов до свого піку, тому перспективи такого виду просування досить великі. SMM-спеціалісти знають як скористатися цими перспективами для розвитку вашого бізнесу.

Появление социальных сетей не только изменило жизни пользователей всемирной сети, но и повлияло на ведение бизнеса. Осознавая, каким образом будет расти и развиваться «паутина» можно выгодно использовать её для поиска потенциальных клиентов и донесения информации до целевой аудитории.

В США и Европе это произошло гораздо раньше, а в странах бывшего СНГ только несколько лет назад — больше половины пользователей интернета создали свои страницы в различных социальных сетях.

Это значит, что в сети присутствуют представители всех возрастных категорий и разных социальных статусов. И по всем прогнозам количество пользователей соц.сетей будет только возрастать.

Социальные сети как маркетинговый инструмент

В связи с такой популярностью социальных ресурсов возникает вопрос: можно ли воспользоваться ими для рекламы и налаживания связей с целевой аудиторией?

эффективное продвижение в соц сетях

Один из главных принципов маркетинга — соответствие нуждам потребителей и грамотное определение целевой аудитории — стимулирует производителей к продвижению брендов в социальных сетях. Ведь именно там пользователи самостоятельно предоставляют все необходимые данные, начиная от пола и возраста и заканчивая хобби и увлечениями. Остаётся только чётко определить целевую аудиторию и приниматься за PR в социалках.

Выбираем сеть для продвижения

Маркетинг в социальных сетях не привязывает вас к какой-то конкретной сети. Вы можете выбрать любую из них, в зависимости от того, где находится большинство вашей целевой аудитории. Например, если вы ориентированы на европейские страны и Америку, то лучше использовать такие сервисы, как facebook, twitter, instagram. В США и Канаде сильно распространённой сетью также является google+. Если речь идёт восточноевропейских странах, то у нас большей популярностью пользуется ресурс «вконтакте», а среди молодёжи достаточно распространены instagram и facebook.

Инструменты работы в социальных сетях постоянно развиваются. Можно использовать как «старые добрые» группы, так и более новые игры и приложения. Основная цель — достичь доверительных отношений с целевой аудиторией.

Маркетинг в социальных сетях ещё не дошёл до своего пика, потому перспективы такого вида продвижения достаточно велики. SMM-специалисты знают как воспользоваться этими перспективами для развития вашего бизнеса.  

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"