Скільки коштує розробка сайту в Україні? – LuxSite

Розробка сайту — це складний індивідуальний проект, який враховує чимало параметрів. Тому питання «Скільки коштує розробка сайту» викличе у будь-якого програміста багато відповідних уточнень. Розробка сайту, ціна на який залежить від його структури, складності, обсягу, дизайну, враховує ще й статус і досвід виконавця. Ціна розробки одного і того ж проекту у різних веб-компаній буде суттєво відрізнятися.

Які критерії впливають на вартість створення сайту?

Перший вирішальний критерій — це складність проекту. Залежно від обсягу і складності структури, сайти діляться на кілька видів:

 • візитки (найпростіші однорівневі ресурси, покликані ознайомити відвідувачів з компанією, людиною, товаром чи послугами), вартість розробки — від $2500;
 • лендінги (ефективні односторінкові сайти, посадкові сторінки з хорошою окупністю інвестицій), вартість розробки — від $2000;
 • корпоративні сайти (більш складні за структурою, багаторівневі ресурси, які знайомлять відвідувачів з компанією, напрямами її діяльності, послугами, товарами, збирають заявки і контактні дані потенційних клієнтів), вартість розробки — від $3000;
 • каталоги (структуровані багатосторінкові сайти, на яких зібрана інформація про товари і послуги, відрізняються великим обсягом), вартість розробки — від $3500;
 • інтернет-магазини (складно структуровані сайти з великим обсягом, в яких, окрім каталога, є фeнкціонал для замовлення товарів, здійснення покупок і т. д.), вартість розробки — від $8000.

Із яких складових формується вартість сайту?

Вартість створення інтернет-сайту варіюється від ваших задач і вимог до майбутнього продукту. До цієї суми входить розробка дизайну сайту, ціна на яку залежить від візуального оформлення і верстки. Дизайн елементів може бути стоковим (готові платні і безплатні шаблони) або ж створеним «з нуля». Другий варіант буде коштувати дорожче.

Друга складова — програмування. Чим більш досвідченого програміста ви наймаєте, тим дорожче буде вартувати година його роботи. Для складних нестандартних задач краще обирати саме досвідчених виконавців. Для стандартних простих сайтів підійдуть програмісти-джуніори.

CMS-система — це третя складова, від якої залежить вартість створення сайту. Ви можете скористатися одним із готових рішень або ж замовити розробку системи адміністрування конкретно для своїх запитів і потреб. CMS-система дозволить власникові сайту вносити зміни в контент, контролювати і самостійно виправляти ціну, заливати на сайт акції і т. д. Чим вищі ваші вимоги до системи адміністрування, тим дорожчою буде розробка.

Хостінг — ще одна стаття витрат. Обирайте платні тарифні плани провайдерів з хорошою репутацією. Повірте, сотні власників сайтів уже пожалкували про те. Що вибрали безплатний хостінг.

Не забувайте про контент. Створений програмістами сайт не буде працювати без якісного контенту. Ви можете написати його самостійно або замовити у професіоналів — у будь-якому разі спочатку потрібно продумати контент-план і наповнити сайт хоча б мінімально.

Те ж саме стосується внутрішньої оптимізації, яку краще провести ще на етапі розробки. Так вам удасться зекономити і вивести в інтернет готовий оптимізований ресурс.

Самотужки чи з професіоналами: до кого звернутися по розробку сайту?

Розробка сайту в КиєвіЯкщо вам потрібно створити сайт, є як мінімум три варіанти розвитку подій. Кожен із них відрізняється ціною і кількістю витраченого часу:

 • зайнятися розробкою сайту самотійно;
 • найняти програміста на фрілансі;
 • звернутися до веб-студії, яка професіонально створює інтернет-ресурси.

Перший варіант можливий, якщо у вас є дуже багато вільного часу і відповідні навички. Це найбільш економний варіант, але тут усе залежить від ваших можливостей. Найняти програміста-фрілансера легко, але в цій справі є чимало підводних каменів, починаючи від зірваних дедлайнів і закінчуючи вибором «всліпу» без можливості оцінити професіональні якості виконавця.

Розробка сайту, ціна якої в Києві залежить від професіоналізму і досвіду веб-студії — оптимальний сценарій. Так, це не настільки бюджетно, як перші два варіанти. Та в результаті ви отримаєте професіональний комплексний підхід і мінімум головного болю щодо доопрацювань і вдосконалення функціоналу. Обираючи веб-студію, орієнтуйтесь, у першу чергу, на досвід, приклади реалізованих проектів і репутацію компанії.

Разработка сайта — это сложный индивидуальный проект, который учитывает множество параметров. Поэтому вопрос «Сколько стоит разработка сайта» вызовет у любого программиста много ответных уточнений. Разработка сайта, цена на который зависит от его структуры, сложности, объема, дизайна, учитывает еще статус и опыт исполнителя. Цена разработки одного и того же проекта у разных веб-компаний будет существенно отличаться.

Какие критерии влияют на стоимость создания сайта?

Первый решающий критерий — это сложность проекта. В зависимости от объема и сложности структуры, сайты делятся на несколько видов:

 • визитки (простейшие одноуровневые ресурсы, призванные познакомить посетителей с компанией, человеком, товаром или услугами), стоимость разработки — от $2500;
 • лендинги (эффективные одностраничные сайты, посадочные страницы с хорошей окупаемостью инвестиций), стоимость разработки — от $2000;
 • корпоративные сайты (более сложные по структуре, многоуровневые ресурсы, которые знакомят посетителей с компанией, направлениями ее деятельности, услугами, товарами, собирают заявки и контактные данные потенциальных клиентов), стоимость разработки — от $3000.
 • каталоги (структурированные многостраничные сайты, на которых собрана информация о товарах или услугах, отличаются большим объемом), стоимость разработки — от $3500;
 • интернет-магазины (объемные, сложно структурированные сайты, в которых, помимо каталога, есть функционал для заказа товаров, осуществления покупок и т. д.), стоимость разработки — от $8000.

Из каких составляющих формируется стоимость сайта?

Разработка сайта, ценаСтоимость создания интернет-сайта варьируется от ваших задач и требований к будущему продукту. В эту сумму входит разработка дизайна сайта, цена на которую зависит от визуального оформления и верстки. Дизайн элементов может быть стоковым (готовые платные и бесплатные шаблоны) или же созданным «с нуля». Второй вариант будет стоить дороже.

Вторая составляющая — программирование. Чем более опытного программиста вы нанимаете, тем дороже будет стоить час его работы. Для сложных нестандартных задач лучше выбирать именно опытных исполнителей. Для стандартных простых сайтов подойдут программисты-джуниоры.

CMS-система — это третья составляющая, от которой зависит стоимость создания сайта. Вы можете воспользоваться одним из готовых решений или же заказать разработку системы администрирования конкретно под свои запросы и потребности. CMS-система позволит владельцу сайта вносить изменения в контент, контролировать и самостоятельно исправлять цену, заливать на сайт акции и т. д. Чем выше ваши требования к системе администрирования, тем дороже будет разработка.

Хостинг — еще одна статья расходов. Выбирайте платные тарифные планы провайдеров с хорошей репутацией. Поверьте, сотни владельцев сайтов уже пожалели о том, что выбрали бесплатный хостинг.

Не забывайте о контенте. Созданный программистами сайт не будет работать без качественного контента. Вы можете написать его самостоятельно или заказать у профессионалов — в любом случае изначально нужно продумать контент-план и наполнить сайт хотя бы минимально.

То же самое касается внутренней оптимизации, которую лучше провести еще на этапе разработки. Так вам удастся сэкономить и вывести в интернет готовый оптимизированный ресурс.

В одиночку или с профессионалами: к кому обратиться за созданием сайта?

Если вам нужно создать сайт, есть как минимум три варианта развития событий. Разработка сайта в КиевеКаждый из них отличается ценой и количеством потраченного времени:

 • заняться разработкой сайта самостоятельно;
 • нанять программиста на фрилансе;
 • обратиться в веб-студию, которая профессионально создает интернет-ресурсы.

Первый вариант возможен, если у вас есть очень много свободного времени и соответствующие навыки. Это самый экономный вариант, но здесь все зависит от ваших возможностей. Нанять программиста-фрилансера легко, но в этом деле есть множество подводных камней, начиная от сорванных дедлайнов и заканчивая выбором «вслепую» без возможности оценить профессиональные качества исполнителя.

Разработка сайта, цена на которую в Киеве зависит от профессионализма и опыта веб-студии — оптимальный сценарий. Да, это не так бюджетно, как первые два варианта. Но в итоге вы получите профессиональный комплексный подход и минимум головной боли по поводу доработок и усовершенствования функционала. Выбирая веб-студию, ориентируйтесь, в первую очередь, на опыт, примеры реализованных проектов и репутацию компании.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"