Соціальні мережі, інтернет-шопінг і мобільні девайси: яка між ними зв’язок? – LuxSite

Торгівля в наш час більш стрімко розвивається в інтернеті, ніж в стаціонарних магазинах. Про це, зокрема, свідчать дані про відвідування розпродажів «чорна п’ятниця» в торгових центрах і інтернет-магазинах. Саме онлайн-розпродажі увінчалися великим успіхом, і статистика показує, що більшість входів на сайти магазинів було здійснено за допомогою мобільних пристроїв. Шопінг в режимі онлайн значно спрощують соціальні мережі, які адаптуючись під мобільну революцію, випускають нові додатки, що дозволяють відвідати інтернет-магазин з планшета або смартфона.

Facebook-Canvas фотоМікро-сайти для розвитку бізнесу

Якщо раніше вам потрібно було турбуватися про адаптивність сайту до мобільних пристроїв, то зараз, заходячи в соціальні мережі, ваші клієнти можуть безперешкодно, не здійснюючи перехід на сайт, здійснювати покупки. Наприклад, facebook впровадив додаток для бізнесу Canvas. Сторінка вашого магазину буде працювати як мікросайту, дозволяючи покупцям виробляти всі необхідні маніпуляції для оформлення покупки, не покидаючи соціальної мережі.

Додаток для оплати покупок

Ще один крок до збільшення продажів через соціальні мережі – спрощення процесу покупки і оплати товару. Знову в якості прикладу будемо розглядати facebook. Користувачі цієї мережі тепер можуть перераховувати один одному платежі без переходів на інші сайти, завдяки додатку Messenger. Проста система оплати, яка легко працює з будь-якого мобільного пристрою – гарантія того, що ваші онлайн-продажі зростуть у багато разів.

Багато сайтів будуть слідувати цій тенденції і якщо навіть не створять своїх додатків, то підключатися до існуючих систем оплати на зразок PayPal для спрощення онлайн-шопінгу своїм клієнтам.

фейсбук Messenger

 

Програми лояльності

Взаємодія з клієнтами – запорука успішного бізнесу. У цьому випадку мова не йде про ведення сторінки в одній або декількох соціалках, скоріше про правильному використанні рекламних оголошень в мережах. Це означає що реклама не повинна просто пропонувати клієнту купити товар – вона повинна спонукати його до співпраці. Ви напевно бачили оголошення, в яких йдеться про знижку за залучення друзів на сторінку бренду, або подарунок кожному, наприклад, сотому, хто поділитися записом про компанію на своїй сторінці. Також різного роду опитування в рекламних оголошеннях є подвійний вигодою, допомагаючи вам зібрати інформацію про цільову аудиторію і збільшувати продажі одночасно.

Візуальне сприйняття
Соціальні мережі та бізнес

Зображення нами сприймаються краще, ніж текст – це факт. Тому і текстових оголошень на заміну приходять зображення, які легше запам’ятати і згодом дізнатися. Зараз існують платформи (на зразок Pinterest), які здійснюють пошук по зображенню. Вибираючи один предмет з картинки, клієнт може здійснити пошук схожих предметів на інших картинках, які перебувають на цьому ресурсі. Така реклама здатна привернути значно більше покупців, ніж текстова, так як зображення сприймається за частки секунди в той час, як на прочитання тексту потрібен час. Особливо велике значення це має коли мова йде про маленькому екрані смартфона.

Відеореклама

Відео є одним з найбільш ефективних методів реклами, так як воно впливає на два способу сприйняття одночасно і не вимагає ніяких зусиль, як у випадку зі читанням текстової реклами. З цієї причини відеомаркетінга приносить такі результати – відеореклама гавкає можливість сприймати інформацію на ходу.

Соціальні мережі зробили не тільки можливою, але і гранично простий завантаження роликів на сторінки сайту, навіть з мобільного телефону. Це один з найбільших методів залучення цільової аудиторії в соц.сетях.

Такі соціалки, як instagram, twitter, facebook і vk все частіше використовуються не для простого спілкування, а для здійснення покупок. Подбайте щоб ваш бізнес був доступним в соц.сетях і щоб покупки можна було легко здійснювати з мобільних пристроїв.

Торговля в наше время более стремительно развивается в интернете, нежели в стационарных магазинах. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о посещении распродаж «чёрная пятница» в торговых центрах и интернет-магазинах. Именно онлайн-распродажи увенчались большим успехом, и статистика показывает, что большинство входов на сайты магазинов было осуществлено при помощи мобильных устройств. Шоппинг в режиме онлайн значительно упрощают социальные сети, которые адаптируясь под мобильную революцию, выпускают новые приложения, позволяющие посетить интернет-магазин с планшета или смартфона.

Facebook-Canvas

Микросайты для развития бизнеса


Если раньше вам нужно было беспокоиться об адаптивности сайта к мобильным устройствам, то сейчас, заходя в социальные сети, ваши клиенты могут беспрепятственно, не совершая переход на сайт, осуществлять покупки. К примеру, facebook внедрил приложение для бизнеса Canvas. Страница вашего магазина будет работать как микросайт, позволяя покупателям производить все необходимые манипуляции для оформления покупки, не покидая социальной сети.

Приложение для оплаты покупок

Ещё один шаг к увеличению продаж через социальные сети — упрощение процесса покупки и оплаты товара. Снова в качестве примера будем рассматривать facebook. Пользователи этой сети теперь могут перечислять друг другу платежи без переходов на другие сайты, благодаря приложению Messenger. Простая система оплаты, которая легко работает с любого мобильного устройства — гарантия того, что ваши онлайн-продажи вырастут во много раз.

Многие сайты будут следовать этой тенденции и если даже не создадут своих приложений, то подключаться к существующим системам оплаты наподобие PayPal для упрощения онлайн-шоппинга своим клиентам.Messenger

Программы лояльности

Взаимодействие с клиентами — залог успешного бизнеса. В этом случае речь не идёт о ведении страницы в одной или нескольких социалках, скорее о правильном использовании рекламных объявлений в сетях. Это значит что реклама не должна просто предлагать клиенту купить товар — она должна побудить его к сотрудничеству. Вы наверно видели объявления, в которых говорится о скидке за привлечение друзей на страницу бренда, или подарок каждому, например, сотому, кто поделиться записью о компании на своей странице. Также разного рода опросы в рекламных объявлениях являются двойной выгодой, помогая вам собрать информацию о целевой аудитории и увеличивать продажи одновременно.

Визуальное восприятие

Социальные сети и бизнес

Изображения нами воспринимаются лучше, чем текст — это факт. Потому и текстовым объявлениям на замену приходят изображения, которые легче запомнить и впоследствии узнать. Сейчас существуют платформы (наподобие Pinterest), которые осуществляют поиск по изображению. Выбирая один предмет из картинки, клиент может осуществить поиск похожих предметов на других картинках, находящихся на этом ресурсе. Такая реклама способна привлечь значительно больше покупателей, чем текстовая, так как изображение воспринимается за доли секунды в то время, как на прочтение текста необходимо время. Особенно большое значение это имеет когда речь идёт о маленьком экране смартфона.

Видеореклама

Видео является одним из наиболее эффективных методов рекламы, так как оно воздействует на два метода восприятия одновременно и не требует никаких усилий, как в случае со чтением текстовой рекламы. По этой причине видеомаркетинг приносит такие результаты — видеореклама лает возможность воспринимать информацию на ходу.

Социальные сети сделали не только возможной, но и предельно простой загрузку роликов на страницы сайта, даже с мобильного телефона. Это один из наибольших методов привлечения целевой аудитории в соц.сетях.

Такие социалки, как instagram, twitter, facebook и vk всё чаще используются не для простого общения, а для совершения покупок. Позаботьтесь чтобы ваш бизнес был доступным в соц.сетях и чтобы покупки можно было легко совершать с мобильных устройств.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"