Чи завжди працює контекстна реклама? – LuxSite

контекстна реклама

Коли в контекстну рекламу вкладається чимало грошей, то, само собою, очікується гідний результат. Контекстна реклама, замовити яку можна як у фрілансерів, так і на професійних фірмах, повинна не тільки окупитися, але і принести прибуток. Чи може бути таке, що вона не працює? Якщо так, то з яких причин?

Якщо у вас налаштована реклама, а конверсій немає, тоді у вас є два варіанти: забути про контекстну рекламу зовсім, або ж змінити стратегію настройки. Є кілька пунктів, за якими треба перевірити настройку кампанії, щоб зрозуміти, що пішло не так і як це виправити.

Аудиторія

Цільова аудиторія

Переконайтеся в тому, що ви правильно налаштували покази і вашу рекламу бачать саме ті користувачі, кому це цікаво. У своєму акаунті ви можете подивитися статистику і впізнати за якими саме запитам були переходи на ваш сайт з реклами в пошуковій системі. Тут ви побачите статистику по здійсненим переходах, але не побачите покази по нерелевантних запитам, за якими кліків не було.

Що робити якщо переходи були по нерелевантних запитам?

В першу чергу налаштувати правильно тип відповідності. Широкий тип відповідності використовувати не рекомендовано. Потім слід правильно сформувати список мінус-слів.

На скільки вистачає бюджету?

У разі якщо ваш бюджет досить маленький, буде кращим варіантом обмежити час показів. Визначте в який час користувачами здійснюється найбільша кількість переходів, які конвертах, і налаштуйте показ саме на той часовий проміжок. Також ви можете налаштувати покази на вечірній час, коли у конкурентів денний бюджет підійде до кінця і їх реклама відключиться. Вечірньої пори є шанси отримати конверсії за ціною в два рази нижче, ніж днем. Звичайно ж, цей варіант не підійде тим, хто працює, наприклад, до 18:00 і в вечірній час не зможе приймати дзвінки від клієнтів.

Аналіз відвідуваності сайту: хто і навіщо до вас приходить

Відвідуваність сайтуЄ користувачі, які «шарятся» по сайтам, як по магазинах – просто подивитися. Інші ж, які конкретно налаштовані купити, порівнюють ціни або шукають якийсь товар або послугу в конкретному регіоні. На друге слід орієнтуватися. Визначити їх можна по більш конкретним (низькочастотних) запитам. Хорошим рішенням для рідко задаються запитів можуть бути динамічні оголошення.

Куди ведуть кліки?

Куди потрапляють користувачі, клікнули на рекламу? Сторінка, на яку веде реклама повинна бути цільовою. Якщо клієнт, який шукав конкретний товар, клікнувши на вашу рекламу, потрапить не на сторінку товару, а на головну сторінку – ви, швидше за все, втратили клієнта. Ймовірно йому простіше буде знову ввести запит в пошуковій системі, ніж шукати товар в каталозі.

Принцип підрахунку конверсій

Більшість вважають тільки конверсії з сайту, але ж і дзвінки також можуть приходити саме з контекстної реклами. З цієї причини враховуйте всі конверсії – як на сайті, так і в телефонному режимі. Коллтрекінг особливо важливий тим, чий сайт повинен спровокувати клієнта зателефонувати. Відстежуючи дзвінки, ви зможете визначити для себе найкраще джерело трафіку. Але не для всіх така тактика підходить – малобюджетним проектам коллтрекінг налаштовувати буде не рентабельно.

Ви вказали ціни?

Вказати ціну на сайті потрібно обов’язково, особливо якщо ваші конкуренти її вказують. Відвідувач швидше піде на інший сайт, де ціни можна побачити, що буде дзвонити вам і з’ясовувати.

Наскільки швидко приймаються і обробляються замовлення

Необхідно також подбати про те, щоб дзвінки приймалися швидко і замовлення також швидко оброблялися. Може бути й таке, що реклама налаштована ідеально і забезпечує вам солідну кількість дзвінків, але приймають дзвінки продавці працюють недостатньо добре. Для того щоб переконатися в чому конкретно проблема ви можете налаштувати прослуховування дзвінків і дізнатися, наскільки якісно обслуговуються ваші клієнти в телефонному режимі.

На закінчення можна сказати що контекстна реклама використовується для того, щоб залучити на сайт трафік, а вже продажі залежать від багатьох факторів. Перед тим як робити висновки про те наскільки добре працює контекстна реклама, і чи працює взагалі, протестуйте кілька моделей настройки кампанії.

контекстная рекламаКогда в контекстную рекламу вкладывается немало денег, то, само собой, ожидается достойный результат. Контекстная реклама, заказать которую можно как у фрилансеров, так и на профессиональных фирмах, должна не только окупиться, но и принести прибыль. Может ли быть такое, что она не работает? Если да, то по каким причинам?

Если у вас настроена реклама, а конверсий нет, тогда у вас есть два варианта: забыть о контекстной рекламе совсем, или же сменить стратегию настройки. Есть несколько пунктов, по которым надо проверить настройку кампании, чтобы понять, что пошло не так и как это исправить.

Аудитория

Целевая аудитория

Убедитесь в том, что вы правильно настроили показы и вашу рекламу видят именно те пользователи, кому это интересно. В своём аккаунте вы можете посмотреть статистику и узнать по каким именно запросам были переходы на ваш сайт с рекламы в поисковике. Здесь вы увидите статистику по осуществлённым переходам, но не увидите показы по нерелевантным запросам, по которым кликов не было.

 Что делать если переходы были по нерелевантным запросам?

В первую очередь настроить правильно тип соответствия. Широкий тип соответствия использовать не рекомендовано. Затем следует правильно сформировать список минус-слов.

На сколько хватает бюджета?

В случае если ваш бюджет достаточно маленький, будет лучшим вариантом ограничить время показов. Определите в какое время пользователями осуществляется наибольшее количество переходов, которые конвертят, и настройте показ именно на тот временной промежуток. Также вы можете настроить показы на вечернее время, когда у конкурентов дневной бюджет подойдёт к концу и их реклама отключится. В вечернее время есть шансы получить конверсии по цене в два раза ниже, чем днём. Конечно же, этот вариант не подойдёт тем, кто работает, например, до 18:00 и в вечернее время не сможет принимать звонки от клиентов.

Анализ посещаемости сайта: кто и зачем к вам приходит

Посещаемость сайтаЕсть пользователи, которые «шарятся» по сайтам, как по магазинам — просто посмотреть. Другие же, которые конкретно настроены купить, сравнивают цены либо ищут какой-либо товар или услугу в конкретном регионе. На вторых следует ориентироваться. Определить их можно по более конкретным (низкочастотным) запросам. Хорошим решением для редко задаваемых запросов могут быть динамичные объявления.

Куда ведут клики?

Куда попадают пользователи, кликнувшие на рекламу? Страница, на которую ведёт реклама должна быть целевой. Если клиент, который искал конкретный товар, кликнув на вашу рекламу, попадёт не на страницу товара, а на главную страницу – вы, скорее всего, потеряли клиента. Вероятно ему проще будет снова ввести запрос в поисковике, чем искать товар в каталоге.

Принцип подсчёта конверсий

Большинство считают только конверсии с сайта, но ведь и звонки также могут приходить именно с контекстной рекламы. По этой причине учитывайте все конверсии — как на сайте, так и в телефонном режиме. Коллтрекинг особенно важен тем, чей сайт должен спровоцировать клиента позвонить. Отслеживая звонки, вы сможете определить для себя лучший источник трафика. Но не для всех такая тактика подходит — малобюджетным проектам коллтрекинг настраивать будет не рентабельно.

Вы указали цены?

Указать цену на сайте нужно обязательно, особенно если ваши конкуренты её указывают. Посетитель скорее уйдёт на другой сайт, где цены можно увидеть, чем будет звонить вам и выяснять.

Насколько быстро принимаются и обрабатываются заказы

Необходимо также позаботиться о том, чтобы звонки принимались быстро и заказы также быстро обрабатывались. Может быть и такое, что реклама настроена идеально и обеспечивает вам солидное количество звонков, но принимающие звонки продавцы работают недостаточно хорошо. Для того чтобы убедиться в чём конкретно проблема вы можете настроить прослушивание звонков и узнать, насколько качественно обслуживаются ваши клиенты в телефонном режиме.

В заключение можно сказать что контекстная реклама используется для того, чтобы привлечь на сайт трафик, а уже продажи зависят от многих факторов. Перед тем как делать выводы о том насколько хорошо работает контекстная реклама, и работает ли вообще, протестируйте несколько моделей настройки кампании.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"