Як створюють банк підписників для email-розсилки? – LuxSite

Багатьом відомо, що Email-контакти — це універсальний інструмент, незамінний при створенні будь-якого етапу воронки продажів. Основа Email-маркетингу — це банк підписників.

У цій статті ми даємо практичні поради про те, як швидко й легко створити банк підписників.

Сайтовий формат

Зазвичай цей спосіб дає від одного до п’яти відсотків конверсії. Він заключається в тому, що на різних сторінках сайту створюють ефектне вікно «Підписуйся на розсилку». Воно повинне бути не менш помітним, ніж банерна реклама. Частіше за все форму розміщують в лівому чи правому віконці меню. У загальних випадках її намагаються розмістити ближче до сайтової шапки.

Як правило, для різних сторінок сайту рекомендують використовувати оригінальну форму вікон. Сервіс Carrot Quest самостійно обирає всі адреси сторінок сайту і заносить їх в картотеку користувачів.

Підпишіться на розсилку

Ми пишемо тільки про те, що перевірили на власному досвіді.
Підпишіться на оновлення блогу, щоб не втрачати корисні знання.
Ваше ім’я
Ваш e-mail
Підписатися

Вистрибуючі вікна або pop-up

Цей спосіб гарантує конверсію від двадцяти до сорока відсотків! Доведено на практиці, що він у п’ять, а іноді і в шість разів ефективніше збирає адреси, ніж сайтова форма. Єдиний недолік — це дратівливий ефект, який pop-up справляє на користувача!

Сервіс Carrot Quest дає можливість так налаштувати вистрибуючі вікна, що вони будуть давати повну інформацію про поведінку користувача. Наприклад, користувач зайшов на сайт побутової техніки і довго передивлявся електрочайники у визначеному ціновому сегменті. Йому одразу пропонують pop-up, в якому
пообіцяють вислати на пошту ексклюзивну підбірку електрочайників відповідної ціни різних торгових марок. Формат pop-up може бути:

  • консультативним, наприклад, «Як вибрати відповідну модель?»;
  • інформативним, як список моделей різних брендів в заданому ціновому сегменті.

До будь-якого pop-up можна підключити розсилку про новинки продукції чи знижки на конкретнийй товар.

Підпис електронного листа

Абсолютно неочікувано хтось із ваших звичних контактів може бути прямою або ж непрямою цільовою аудиторією. Ви цього ніколи не дізнаєтеся, якщо не налаштуєте грамотний, «продаючий» і коректний підпис електронного листа. Це дуже простий і доволі продуктивний спосіб збору підписників.

Блоговий підпис

Такий спосіб створює конверсію від одного до п’яти відсотків. Відмінно працює в блогах, де розміщені цікаві тематичні статті, наприклад, «Відпочинок в Альпах». Під статтею розміщують вікно формату «Сподобалася стаття? Підписуйся на тематичну розсилку!» Звертайте увагу, що у вікнах для коментарів читачі часто залишають електронні адреси.

Чат-онлайн

Такий спосіб дає можливість з допомогою ресурсу Carrot Quest збирати адреси всіх учасників чату, а також зберігати їх у форматі картотеки користувача. Це дозволяє перевести обмін інформацією в ексклюзивний формат. Чимало учасників чату віддають перевагу саме такій формі «Холодного контакту», який не прив’язаний ні до місця, ні ло часу. Варто відмітити, що якщо адреса учасника чату вже відома, запит його Email-адреси не спливає, а з’являється пропозиція переключитися (за бажанням) у формат особистих електронних листів.

Активний діалог

Доброго дня!
Ви можете залишити свій email, і тоді вам не доведеться чекати відповіді тут:
Доброго дня! Ви шукаєте поїздку в Італію? Ми можемо підказати хороші варіанти.
Так, давайте підберемо тур на південь Італії. Які у вас є варіанти?

Формат соціальні мережі

Використовується для тематичних груп в соцмережах, зазвичай під шапкою групи
дають посилання.

 

До ефективних способів збору адрес відносять ремаркетинг, презентаційні посилання (для тих, хто часто проводить презентації), а також офлайн-збір вручну (через візитки, анкети, питальники).

Как создают банк подписчиков для Email-рассылок?

Многим известно о том, что Email-контакты ─ универсальный инструмент, незаменимый при создании любого этапа воронки продаж. Основа Email-маркетинга ─ это банк подписчиков.

В этой статье мы даём практические советы о том, как быстро и легко создать банк подписчиков.

Сайтовый формат

Обычно, этот способ даёт от одного до пяти процентов конверсии. Он заключается в том, что на разных страницах сайта создают эффектное окно «Подписывайся на рассылку». Оно должно быть не менее заметным, чем баннерная реклама. Чаще всего форму располагают в левом или правом окошке меню. В общих случаях её стараются располагать ближе к сайтовой шапке.

Как правило, для разных страниц сайта рекомендуют использовать оригинальную форму окон. Сервис Carrot Quest самостоятельно выбирает все адреса страниц сайта и заносит их в пользовательскую картотеку.

Выпрыгивающие окна или pop-up

Этот способ гарантирует конверсию от двадцати до сорока процентов! Доказано практикой, что он в пять, иногда, и в шесть раз эффективней собирает адреса, чем сайтовая форма. Единственный недостаток ─ это раздражающий эффект, который pop-up оказывает на пользователя!

Сервис Carrot Quest даёт возможность так настроить выпрыгивающие окна, что они будут давать полную информацию о пользовательском поведении. Например, пользователь зашёл на сайт бытовой техники и долго просматривал электрочайники в определённом ценовом сегменте. Ему сразу предлагают pop-up, в котором пообещают выслать на почту эксклюзивную подборку электрочайников подходящей цены разных торговых марок. Формат pop-up может быть:

  • Консультативным, например, «Как выбрать подходящую модель?»;
  • Информативным, как список моделей разных брендов в заданном ценовом сегменте.

К любому pop-up можно подключить рассылку о новинках продукции или о скидках на конкретный товар.

Подпись электронного письма

Совершенно неожиданно кто-то из ваших привычных контактов может быть прямой или косвенной целевой аудиторией. Вы этого никогда не узнаете, если не настроите грамотную, «продающую» и корректную подпись электронного письма. Это очень простой и довольно продуктивный способ сбора подписчиков.

Блоговая подпись

Такой способ создаёт конверсию от одного до пяти процентов. Отлично работает в блогах, где размещены интересные тематические статьи, например, «Отдых в Альпах». Под статьёй размещают окно формата «Понравилась статья! Подписывайся на тематическую рассылку!». Обращайте внимание, что в окнах, для комментариев, читатели часто оставляют электронные адреса.

Чат- онлайн

Такой способ даёт возможность с помощью ресурса Carrot Quest собирать адреса всех участников чата, а также сохранять их в формате картотеки пользователя. Это позволяет перевести обмен информацией в эксклюзивный формат. Многие участники чата отдают предпочтение именно такой форме «Холодного контакта», который никак не привязан ни к месту, ни к времени. Стоит отметить, что если адрес участника чата уже известен, запрос его Email-адреса не всплывает, а появляется предложение переключиться (по желанию) в формат личных электронных писем.

Формат социальные сети

Используется для тематических групп в социальных сетях, обычно под шапкой группы дают ссылку.

К эффективным способам сбора адресов относят ремаркетинг, презентационные ссылки (для тех, кто часто проводит презентации), а также офлайн сбор вручную (через визитки, анкеты, опросники).

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"