Draincom – LuxSite

Завдання клієнта

отримання заявок на послуги, а саме – збільшення кількості конверсій з сайту і зменшення вартості конверсії

Регіон: Toronto & GTA

Тривалість кампанії: 6 міс.

Особливості/складнощі:

 1. У клієнта вже налаштовані рекламні кампанії, клієнт сам керував своєю рекламою
 2. Висока мінімальна ціна за показ в ТОП-видачі Гугла
 3. Необізнаність споживач про назву послуг. У зв’язку з цим – складність збору семантики для реклами
 4. Клієнт не встановив на сайт CallTracking, тому відстежити дзвінки з різних джерел трафіку неможливо.

Рішення:

розширена семантика існуючих рекламних кампаній, існуючі ключові слова перегруповано з метою написання більш релевантних оголошень під кожну групу запитів. Неефективні ключові слова призупинено. Розширено список мінус-слів. Створено розширені текстові оголошення та адаптивні текстові оголошення.

Результат:

за 6 місяців роботи вдалося досягти збільшення кількості конверсій на 75,28%, при цьому вартість конверсії знизилася практично в два рази, а коефіцієнт конверсій (співвідношення кількості конверсій до кількості трафіку на сайт) виріс в два рази. Таких результатів вдалося досягти без збільшення рекламного бюджету.

 

Порівняння показників “кількість конверсій” і “вартість конверсій” за період роботи і попередній період.

 

 • Клієнт

  Draincom

 • Тип робіт

  Контекстная реклама

 • Технології

  Google Ads

Завдання клієнта

получение заявок на услуги, а именно увеличение количества конверсий с сайта и уменьшение стоимости конверсии

Регион: Toronto & GTA

Продолжительность кампании: 6 мес.

Особенности/сложности:

 1. У клиента уже настроены рекламные кампании, клиент сам управлял своей рекламой
 2. Высокая минимальная цена за показ в ТОП-выдаче Гугла
 3. Неосведомленность потребитель о названии услуг. В связи с этим – сложность сбора семантики для рекламы
 4. Клиент не установил на сайт CallTracking, поэтому отслеживание звонков с разных источников трафика не есть возможным

Решение:

расширена семантика существующих рекламных кампаний, существующие ключевые слова перегруппированы с целью прописать более релевантные объявления под каждую группу запросов. Неэффективные ключевые слова приостановлены. Проработан список минус-слов. Созданы расширенные текстовые объявления и адаптивные текстовые объявления.

Результат:

за 6 месяцев работы удалось достичь увеличения количества конверсий на 75,28%, при этом стоимость конверсии снизилась практически в два раза, а коэффициент конверсий (соотношение количества конверсий к количеству трафика на сайт) вырос в два раза. Таких результатов удалось достичь без увеличения рекламного бюджета.

 

Сравнение показателей “количество конверсий” и “стоимость конверсий” за период работы и предыдущий период.

 

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"

Інші наші роботи

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116