NorthTech – LuxSite
 • Клієнт

  NorthTech

 • Тип робіт

  Контекстна реклама

 • Технології

  Google Ads

Завдання клієнта

отримання лідів (відправка форми з контактними даними з сайту, дзвінок по оголошенню, дзвінок з сайту) на заміну або встановлення вікон, дверей.

Регіон: Edmonton, Альберта, Канада; Lloydminster; Dawson Creek; Fort St. John; Grand Prairie

Тривалість кампанії: липень 2019 г. – грудень 2019 г. (по сьогоднішній день)

Особливості/складнощі:

 1. Клієнт зайшов з новим сайтом і практично нульовим трафіком на сайт, тому неможливо відразу запустити ремаркетингову рекламну кампанію на “теплу” аудиторію.
 2. Регіон Edmonton характеризується високим рівнем конкуренції в сфері заміни вікон і дверей. Є трійка головних лідерів, які зарекомендували себе як відповідальні і кваліфіковані підрядники, мають 96% і більше позитивних відгуків в Google My Business, рейтингах HomeStars і т.д.
 3. Високий рівень конкуренції значно впливає на розмір ставок, як наслідок – високу середню ціну за клік в контекстній рекламі. Середня ціна за клік у конкурентів – віконна тематика 20 CAD за клік, дверна тематика – 8 CAD за клік.
 4. Обмежений рекламний бюджет 150 CAD в день на момент запуску рекламної кампанії.
 5. Сезонність послуг, що надаються; залежність попиту від погодних умов.
 6. Неготовність клієнта підключати системи CallTracking для сайту, як наслідок – відсутність повної інформації по кількості лідів.

Рішення:

Враховуючи середню ціну за клік в галузі і обмеженість рекламного бюджету основний упор був зроблений на настройку пошукової реклами на середньочастотні і низькочастотні ключові слова, які дешевші і зможуть привести достатньо трафіку на сайт в межах заданого бюджету. Також була налаштована реклама і на високочастотні ключові слова, оскільки клієнтові принципово важливо було показуватися саме по ним і з ними брати участь в “низьких” аукціонах. Також реклама була налаштована на брендові запити конкурентів – можливість отримати трафік за низькою ціною.З другого місяця роботи підключили ремаркетингову рекламну кампанію в КМС.

Результат:

За пів року роботи реклами було залучено близько 3000 цільового трафіку на сайт. Середня вартість кліка для дверної тематики 4,74 CAD і для віконної 10,05 CAD по Едмонтону, що практично в 2 рази дешевше, ніж у конкурентів. Отримано 259 лідів (56% – дзвінки з оголошень, 44% – заповнені форми зворотного зв’язку на сайті), при цьому не враховуються дзвінки отримані безпосередньо при наборі номера вручну, який розміщений на сторінках сайту, через неготовність клієнта впроваджувати CallTracking. Коефіцієнт конверсій становить 9,14%, при позитивному в галузі на рівні 2%.

Нижче скрін – ключові показники за весь термін роботи реклами

 

З третього місяця роботи разом з клієнтом визначено “прийнятну” ціну за лід на рівні 50 CAD.

З 3 по 6-й місяці роботи вдалося знизити ціну ліда практично в 2 рази і “зафіксувати” ціну за лід на рівні нижче 50 CAD. При цьому коефіцієнт конверсії зріс до 12,43%.

На скриншоті ключові показники роботи за останні місяці роботи реклами (листопад-грудень 2019 г.)

 

Завдання клієнта

Получение лидов (отправка формы с контактными данными с сайта, звонок по объявлению, звонок с сайта) на замену или установку окон, дверей.

Регион: Edmonton, Альберта, Канада; Lloydminster; Dawson Creek; Fort St. John; Grand Prairie

Продолжительность кампании: июль 2019 г. – декабрь 2019 г. (по сегодняшний день)

Особенности/сложности:

 1. Клиент зашел с новым сайтом и практически нулевым трафиком на сайт, что влечет за собой невозможность настройки ремаркетинговой рекламной кампании на “теплую” аудиторию.
 2. Регион Edmonton имеет высокий уровень конкуренции в сфере замены окон и дверей. Есть сложившаяся тройка лидеров, которые зарекомендовали себя как ответственные и квалифицированные подрядчики, имеют 96% и больше позитивных отзывов в Google My Business, рейтингах HomeStars и т.д.
 3. Высокий уровень конкуренции влечет за собой высокую среднюю цену за клик в контекстной рекламе: средняя цена за клик у конкурентов – оконная тематика 20 CAD за клик, дверная тематика – 8 CAD за клик.
 4. Ограниченный рекламный бюджет 150 CAD в день на момент запуска рекламной кампании.
 5. Сезонность предоставляемых услуг, зависимость спроса от погодных условий.
 6. Неготовность клиента подключать системы CallTracking для сайта, таким образом нет возможности получать всю статистику по лидам.

Решение:

Учитывая среднюю цену за клик в отрасли и ограниченность рекламного бюджета основной упор был сделан на настройку поисковой рекламы на среднечастотные и низкочастотные ключевые слова, которые более дешевые и привлекут достаточно трафика на сайт в пределах заданного бюджета. Также была настроена реклама и на высокочастотные ключевые слова, поскольку клиенту важно было показываться именно по ним и с ними участвовать в “низких” аукционах. Также реклама была настроена на брендовые запросы конкурентов – возможность получить трафик по низкой цене.

Со второго месяца работы подключили ремаркетинговую рекламную кампанию в КМС.

Результат:

За полгода работы рекламы было привлечено около 3000 целевого трафика на сайт. Средняя стоимость клика для дверной тематики 4,74 CAD и для оконной 10,05 CAD по Эдмонтону, что практически в 2 раза дешевле, чем у конкурентов. Получено 259 лидов (56% – звонки по объявлениям, 44% – заполненные формы обратной связи на сайте), при этом не учитываются звонки полученные непосредственно при наборе номера вручную, который размещен на страницах сайта, по причине неготовности клиента внедрять CallTracking. Коэффициент конверсий составляет 9,14%, при позитивном в отрасли на уровне 2%.
Ниже скрин – ключевые показатели за весь срок работы рекламы

 

С третьего месяца работы вместе с клиентом рассчитано “приемлемую” цену за лид на уровне 50 CAD.

С 3 по 6-й месяцы работы удалось снизить цену лида практически в 2 раза и “зафиксировать” цену за лид на уровне ниже 50 CAD. При этом коэффициент конверсии вырос до 12,43%.

На скрине ключевые показатели работы за последние месяцы работы рекламы (ноябрь-декабрь 2019 г.)

 

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"

Інші наші роботи

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116