Де замовити аудит сайту, а головне – навіщо? – LuxSite

Створити сайт не так складно, а ось створити сайт, який буде просуватися в пошукових системах і, відповідно, просувати ваш бізнес – це зовсім інша справа. Сайт, який знаходиться за межами поля зору користувачів – не на першій, або що ще гірше, не на другий і не на третій сторінці видачі пошуковика – буде значно менш ефективним, ніж сайт, який в ТОПі.

Для того щоб дізнатися що ви упустили в створенні і просуванні свого веб-ресурсу ви можете замовити аудит сайту. Він допоможе вам виправити проблемні місця сайту і зробити його більш привабливим.

Основні принципи

Основні принципи аналізу роботи сайту подібні аналізу бізнесу в загальному – дається оцінка кількості продажів і ефективності роботи з клієнтом. Але аналіз сайту також проводиться з точки зору SEO. Такий аудит допомагає зрозуміти наскільки актуальна стратегія просування використовується.

SEO аудит сайту

SEO-аудит розглядає ваш сайт з позиції пошукача і допоможе вам зайняти лідируючі позиції в списку видачі. Результати аудиту дадуть вам, або фахівця, який займається просуванням вашого сайту, напрямок роботи.

Зверніть увагу, що тут говориться саме про органічні результатах пошуку, а не про платну рекламу, яка знаходиться у верхній частині списку. Органічні результати постійно змінюються, тому треба не просто одноразово оптимізувати сайт, а підтримувати його позиції.

Як вплинути на свій рейтинг в пошуковій системі?

Позицію сайту в пошуковій системі формують два головні критерії – трафік сайту і кількість зовнішніх посилань. Відповідно, щоб підняти сайт в топові позиції потрібно збільшити ці показники.

трафік сайтуТрафік

Трафік – це кількість відвідувачів вашого сайту. Для хорошої роботи важливі як нові відвідувачі, так і постійні клієнти. Сайт повинен відповідати певним вимогам – бути легким в користуванні, цікавим, сучасним і давати можливість для вашого взаємодії з клієнтом. Навігація на сайті повинна бути простою, гіперпосилання повинні вести відвідувача на інші сторінки, які, в свою чергу, повинні бути якісно спроектовані. Обов’язково на сторінках повинен бути хороший, цікавий контент, з використанням ключових запитів. Також кожна сторінка повинна мати meta description з ключовими словами. Це зробить сайт більш дружнім до пошукових систем.

Зовнішні посилання

Зовнішні посиланняПосилання на інших сайтах, які вказують на ваш сайт – потужний інструмент. Хоча нарощування такої посилальної маси займе у вас чимало часу, в майбутньому це дасть свій результат.

Крім цих двох критеріїв, оцінюватися також будуть зображення на сайті. Картинки повинні бути хорошої якості і не застарілі. Кожне зображення повинно мати теги або опис. Якщо цього немає – доведеться виправити. При цьому не варто забувати що зображення, гифки або відео великого розміру загальмовують завантаження сторінки. Це негативно позначається на позиціях сайту, так як відвідувачі можуть піти, не дочекавшись завантаження і більше не повернутися.
Аудит важливий щоб зрозуміти по яких запитах шукають ваш сайт, з якого джерела більше переходів, а з якими можна ще попрацювати. Знання цих показників допоможе вам налагодити роботу сайту найбільш ефективно.

Создать сайт не так сложно, а вот создать сайт, который будет продвигаться в поисковых системах и, соответственно, продвигать ваш бизнес — это совсем другое дело. Сайт, который находится за пределами поля зрения пользователей — не на первой, или что ещё хуже, не на второй и не на третьей странице выдачи поисковика — будет значительно менее эффективным, чем сайт, который в ТОПе.

Для того чтобы узнать что вы упустили в создании и продвижении своего веб-ресурса вы можете заказать аудит сайта. Он поможет вам исправить проблемные места сайта и сделать его более привлекательным.

Основные принципы

Основные принципы анализа работы сайта подобны анализу бизнеса в общем — даётся оценка количеству продаж и эффективности работы с клиентом. Но анализ сайта также проводится с точки зрения SEO. Такой аудит помогает понять насколько актуальная стратегия продвижения используется.

SEO аудит сайта

SEO-аудит рассматривает ваш сайт с позиции поисковика и поможет вам занять лидирующие позиции в списке выдачи. Результаты аудита дадут вам, или специалисту, который занимается продвижением вашего сайта, направление работы.

Обратите внимание, что здесь говориться именно об органических результатах поиска, а не о платной рекламе, которая находится вверху списка. Органические результаты постоянно меняются, потому надо не просто единоразово оптимизировать сайт, а поддерживать его позиции.

Как повлиять на свой рейтинг в поисковике?

Позицию сайта в поисковике формируют два главных критерия — трафик сайта и количество внешних ссылок. Соответственно, чтобы поднять сайт в топовые позиции нужно увеличить эти показатели.

Трафик сайта

Трафик

Трафик — это количество посетителей вашего сайта. Для хорошей работы важны как новые посетители, так и постоянные клиенты. Сайт должен соответствовать неким требованиям — быть лёгким в пользовании, интересным, современным и давать возможность для вашего взаимодействия с клиентом. Навигация на сайте должна быть простой, гиперссылки должны вести посетителя на другие страницы, которые, в свою очередь, должны быть качественно спроектированы. Обязательно на страницах должен быть хороший, интересный контент, с использованием ключевых запросов. Также каждая страница должна иметь meta description с ключевыми словами. Это сделает сайт более дружественным к поисковикам.

Внешние ссылки

Внешние ссылкиСсылки на других сайтах, указывающие на ваш сайт — мощный инструмент. Хотя наращивание такой ссылочной массы займёт у вас немало времени, в будущем это даст свой результат.
Кроме этих двух критериев, оцениваться также будут изображения на сайте. Картинки должны быть хорошего качества и не устаревшие. Каждое изображение должно иметь теги или описание. Если этого нет — придется исправить. При этом не стоит забывать что изображения, гифки или видео большого размера затормаживают загрузку страницы. Это негативно сказывается на позициях сайта, так как посетители могут уйти, не дождавшись загрузки и больше не вернуться.
Аудит важен чтобы понять по каким запросам ищут ваш сайт, из каких источников больше переходов, а с которыми можно ещё поработать. Знание этих показателей поможет вам наладить работу сайта наиболее эффективно.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"