Чому інтернет-маркетинг не працює? – LuxSite

Або посібник з аналітики для «чайників»

Погодьтеся, в наш час інтернет-маркетинг — головний інструмент просування будь-якого бізнесу, якщо він не працює — це біда, яка тягне за собою чимало супутніх проблем і витрат.

В таких умовах першочергова задача — в найкоротший термін привести інструмент в робочий стан і приступити до його ефективного використання. Для цього важливо оцінити, що зроблено не так, і оперативно виправити помилки.
В цій статті ми даємо типовий план дій, який ефективно працює в більшості випадків.

Не та цільова аудиторія

Створюючи продукти інтернет-маркетингу, важливо правильно оцінити споживчий сегмент, як прямий, так і опосередкований. Необхідно зрозуміти рівень купівельної спроможності аудиторії, а також прямий і супровідний споживчий попит.

Наприклад, якщо створюється маркетинг-кит для орендатора, важливо акцентувати його увагу на актуальності вашої торгової точки, яка органічно вписується у формат торгового центру. Окрім цього, необхідно підкреслити, що новий магазин приверне увагу тих покупців, яким необхідна продукція торгових марок, що вже представлені в торговому центрі. Наприклад, якщо ви відкриваєте бутік жіночої білизни, то неварто відправляти маркетинг-кит в торговий центр, де представлена переважно електротехніка. Яким би якісним не був ваш маркетинг-кит, він не працюватиме в такому форматі.

Маркетингова стратегія

Зрозумійте, що маркетинг — це не одноразова акція, а комплекс мір, направлений на поступальний рух. Кожен маркетинговий продукт повинен бути одночасно самодостатнім кроком просування, а також вписуватися в загальну концепцію маркетингової стратегії. Наприклад, не думайте, що професіональна презентація бренду буде ефективно працювати скрізь і завжди. Вона повинна доповнюватися іншими продуктами, які рацюють в комплексі: створення іміджу/формування лояльності/реклама/інформування.

Маркетингова стратегія повинна бути комплексною, універсальною і завжи актуальною. Для цього набір і формат маркетингових інструментів повинен регулярно оновлюватися і розширюватися. Наприклад, до стандартної презентації Prezi, яка ідеально підходить для ділових переговорів:

 • додають відеоролики, які ефективно працюють в рамках масових заходів, наприклад, промо-акцій;
 • підключають розміщення активних посилань на площадках з високим трафіком (на популярних сайтах з відповідною тематикою);
 • замовляють періодичні сюжети на телебаченні і радіо;
 • займаються векторною рекламою (друкують брошури, листівки, буклети, які виступають в ролі роздаткового матеріалу на конференціях, виставках);
 • створюють інформативні електронні розсилки, які знайомлять з новинками продукції, акційними пропозиціями і бонусними програмами.

Комплексна маркетингова стратегія — це найпотужійший інструмент широкого спектру дії, який працює завжди.

Чому ваш маркетинг не працює

Бюджетування

Маркетинг — це витратна частина діяльності, тому дуже важливо визначитися з поняттями: «Витрати необхідні-достатні» і «Додаткові витрати». Розставте для себе пріоритети і вкладайте гроші тільки в необхідний і якісний продукт. З плином часу розподіляйте кошти для підтримки досягнутого рівня, поступово доповнюючи його новими інструментами просування.

Наприклад, спочатку працюють над іміджем, тому на початковому етапі іміджеві маркетингові інструменти — це основна область витрат. Цільову аудиторію переконують у винятковості продукту, в професіоналізмі виконавця і говорять про його уікальні можливості, які допоможуть вирішити певні задачі користувачів.

Наступна область витрат — підключення маркетингових інструментів, що формують лояльність споживчого середовища. У них представлені унікальні конкурентні можливості підприємства в форматі «Краще/швидше/надійніше/дешевше». Після цього приступають до формування трафіка і до його конвертації, тому наступна область витрат ляже на створення цілого спектру відповідних маркетингових продуктів (електронних розсилок, контекстної реклами, розширення бази посилань).

У кожному конкретному випадку, відштовхуючись від бюджету, складають комплекс необхідних і достатніх маркетингових інструментів, які актуальні в конкретний час. Поступово він оновлюється, розширюється і доповнюється в залежності від цілей і задач, які ставить перед собою компанія в конкретних умовах і у визначений час. Ведучий концепт маркетинг-бюджету — вибірковість за принципом «Не кількість, а якість».

Контент

Актуальний і унікальний контент — це основа просування, але при цьому важливо розуміти, що навіть найкращий контент необхідно просувати. Часто він працює тільки на половину своїх можливстей, якщо його не доповнюють:

 • розсилками новин;
 • поштовими розсилками, що містять посилання на сторінки посадок;
 • роззосередженням посилань в соцмережах;
 • підтримкою експертних думок (наприклад, в тематичних блогах чи на форумах);
 • розміщенням посилань на площадках з високим конвертованим трафіком;
 • іншими ефективними способами просування конкретного контенту.

ЕО-маркетинг дозволяє знайти золоту середину між пошуковим запитом і актуальною пропозицією. Вас повинні знаходити і користуватися вашою вигідною пропозицією. У іншому випадку, яким би якісним не був продукт, його, на жаль, не знайдуть, або навпаки можуть швидко знайти, але не оцінити перспективності використання, якщо він представлений непрезентабельно.

Як працює інтернет-маркетинг

Кон’юнктура ринку

Ринкова кон’юнктура — важливий фактор, що впливає на ефективність маркетингового інструменту. Просуваючи бізнес, важливо розуміти рівень споживчого попиту і правильно оцінювати платоспроможність цільової аудиторії. Зрозумійте, що навіть найкращий маркетинг-кит не просуне бренд елітних ювелірних виробів в передмістях Житомирської області.

Конкуренція — ще один фактор, який враховують при створенні маркетингових інструментів. Важливо адекватно оцінити свої конкурентні можливості і не тішити себе нездійсненними надіями. Не чекайте високих результатів у середовищі, де рівень конкуренції достатньо високий. У таких умовах найбільш грамотний маркетинговий продукт буде працювати ефективно, виводячи компанію на шлях поступального, але стійкого розвитку. Ви не зможете відразу переманити клієнтів авторитетного конкурента, що давно є лідером на ринку.

У загальних випадках варто відмітити, що непрацюючий інтернет-маркетинг — це комплексна проблема, яку може вирішити виключно професіонал, навчений досвідом. Тому створенням маркетингових інструментів не можна займатися з натхнення, звертайтеся до авторитетних майстрів, які працюють оперативно і точно. Пам’ятайте, що в бізнесі час — це гроші, а будь-які маркетингові промахи часто мають невиправні наслідки, тому дешевше не ризикувати.

Или руководство для чайников по Аналитике

Согласитесь, в настоящее время интернет-маркетинг ─ главный инструмент продвижения любого бизнеса, если он не работает─ это беда, которая тянет за собой массу сопутствующих проблем и затрат.

В таких условиях, первоочередная задача ─ в кротчайшие сроки привести инструмент в рабочее состояние и приступить к его эффективному использованию. Для этого важно оценить, что сделано не так, и оперативно исправить ошибки. В этой статье мы даём типовой план действий, который эффективно работает в большинстве случаев.

Не та целевая аудитория

Создавая продукты интернет-маркетинга, важно правильно оценить потребительский сегмент, как прямой, так и косвенный. Необходимо понять уровень покупательской способности аудитории, а также прямой и сопутствующий потребительский спрос.

Например, если создаётся маркетинг–кит для арендатора, важно акцентировать внимание арендатора на актуальности вашей торговой точки, которая органично вписывается в формат торгового центра. Кроме этого необходимо подчеркнуть, что новый магазин привлечёт внимание тех покупателей, которым необходима продукция торговых марок, уже представленных в торговом центре. Например, если вы открываете бутик «Женского белья», то не стоит отправлять маркетинг-кит в торговый центр, где представлена преимущественно электротехника. Каким бы хорошим не был ваш маркетинг-кит, он не будет работать в таком формате.

Маркетинговая стратегия

Поймите, что маркетинг ─ это не одноразовая акция, а комплекс мер, направленный на поступательное продвижение. Каждый маркетинговый продукт должен быть одновременно самодостаточным шагом продвижения, а также вписываться в общую концепцию маркетинговой стратегии. Например, не думайте, что профессиональная презентация бренда будет эффективно работать везде и всегда. Она должна дополняться, другими продуктами, которые работают в комплексе: создание имиджа/формирование лояльности/реклама/ информирование.
Маркетинговая стратегия должна быть комплексной, универсальной и всегда актуальной. Для этого набор и формат маркетинговых инструментов должен регулярно обновляться и расширятся. Например, к стандартной презентации Prezi, которая идеально подходит для деловых переговоров:

 • Добавляют видеоролики, которые эффективно работают в рамках массовых мероприятий, например, промо-акций;
 • Подключают размещение активных ссылок на площадках с высоким трафиком (на популярных сайтах соответствующей тематики);
 • Заказывают периодические сюжеты на телевидении и радио;
 • Занимаются векторной рекламой (печатают брошюры, листовки, буклеты, которые выступают в роли раздаточного материала на конференциях, выставках);
 • Создают информативные электронные рассылки, которые знакомят с новинками продукции, акционными предложениями и бонусными программами.

Комплексная маркетинговая стратегия ─ это мощнейший инструмент широкого спектра действия, который работает всегда.

Почему ваш маркетинг не работает

Бюджетирование

Маркетинг ─ это затратная часть деятельности, поэтому крайне важно определиться с понятиями: «Затраты необходимые-достаточные» и «Дополнительные расходы». Расставьте для себя приоритеты и вкладывайте деньги только в необходимый и качественный продукт. С течением времени распределяйте средства на поддержание достигнутого уровня, постепенно дополняя его новыми инструментами продвижения.
Например, вначале работают над имиджем, поэтому на начальном этапе имиджевые маркетинговые инструменты ─ это основная статья затрат. Целевую аудиторию убеждают в исключительности продукта, в профессионализме исполнителя и говорят про его уникальные возможности, которые помогут решить определённые задачи пользователей.

Следующая статья затрат ─ подключение маркетинговых инструментов, формирующих лояльность потребительской среды. В них представлены уникальные конкурентные возможности предприятия в формате «Лучше/быстрее/надёжней/дешевле». После этого приступают к формированию трафика и к его конвертации, поэтому следующая статья затрат ляжет на создание целого спектра соответствующих маркетинговых продуктов (электронных рассылок, контекстной рекламы, расширение ссылочной базы).

В каждом конкретном случае, исходя из бюджета, составляют комплекс необходимых и достаточных маркетинговых инструментов, которые актуальны в конкретное время. Постепенно он обновляется, расширяется и дополняется, в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой компания в конкретных условиях и в определённое время. Ведущий концепт маркетинг-бюджета ─ избирательность по принципу «Не количество, а качество».

Контент

Актуальный и уникальный контент ─ это основа продвижения, но при этом важно понимать, что даже самый лучший контент необходимо продвигать. Часто он работает только в половину своих возможностей, если его не дополняют:

 • Новостными рассылками;
 • Почтовыми рассылками, содержащими ссылки на страницы посадок;
 • Рассредоточением ссылок в соцсетях;
 • Поддержкой экспертных мнений (например, в тематических блогах или форумах);
 • Размещением ссылок на площадках с высоким конвертируемым трафиком;
 • Другими эффективными мерами продвижения конкретного контента.

СЕО-маркетинг позволяет найти золотую середину между поисковым запросом и актуальным предложением. Вас должны находить и воспользоваться вашим выгодным предложением. В противном случае каким бы хорошим не был продукт его, к сожалению, не найдут, или, напротив, могут быстро найти, но не оценить перспективность использования, если продукт представлен непрезентабельно.

Как работает интернет-маркетинг

Конъюнктура рынка

Рыночная конъюнктура ─ важный фактор, влияющий на эффективность маркетингового инструмента. Продвигая бизнес, важно понимать уровень потребительского спроса и правильно оценивать платёжеспособность целевой аудитории. Поймите, что даже лучший маркетинг-кит не продвинет бренд элитных ювелирных изделий в пригородах Житомырской области.

Конкуренция ─ ещё один фактор, который учитывают при создании маркетинговых инструментов. Важно адекватно оценить свои конкурентные возможности и не тешить себя несбыточными надеждами. Не ждите высоких результатов в среде, где уровень конкуренции достаточно высок. В таких условиях самый грамотный маркетинговый продукт будет работать эффективно, выводя компанию на путь поступательного, но устойчивого развития. Вы не сможете в одночасье переманить клиентов авторитетного конкурента, давно лидирующего на рынке.

В общих случаях стоит отметить, что не работающий интернет-маркетинг ─ это комплексная проблема, которую может решить исключительно профессионал, умудрённый опытом. Поэтому созданием маркетинговых инструментов нельзя заниматься по наитию, обращайтесь к авторитетным мастерам, которые работают оперативно и точно. Помните, что в бизнесе время ─ это деньги, а любые маркетинговые промахи часто имеют непоправимые последствия, поэтому дешевле не рисковать.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"