Увага! Ґуґл-фільтри 2018 року! – LuxSite

Основне завдання сайту — стійко триматися в пошуковому ТОПі, для цього  SEO-оптимізатори використовують цілий комплекс заходів, які пошукові машини ділять на «допустимі» і «недопустимі».

Головне завдання пошуковиків — дати користувачеві повноцінну вдповідь на запит, вона повинна бути корисною і вичерпною. Виходячи з цього, вони суворо слідкують за тим, щоб інтернет не став звалищем, і жорстко карають за застосування «чорних методів SEO-просування», наприклад:

 1. Дорвею.
 2. Клоакінгу.
 3. Свопінгу.
 4. Прихованого тексту.

Такі маніпуляції Google розцінює, як агресивну махінацію ресурсами, тому практично завжди за це карають достатньо суворо. Доволі часто відновити хорошу репутацію неможливо. У деяких випадках, коли промахи незначні, порталу дається можливість виправити помилки і оцінити переваги чесної оптимізації. При цьому спеціалісти констатують, що навіть після виправлення помилок відновлення пошукових позицій чекають кілька місяців.

Як і за що карають?

За «порядком в Інтернеті» слідкують спеціальні фільтри, їх створюють профільні спеціалісти в антиспамових відділах Яндекса і Google. Кожен фільтр відрізняється спеціалізацією, яку формулюють в оригінальних алгоритмах. У наш час створено доволі багато різних фільтрів, що протидіють агресивним прийомам SEO-оптимізації і пошуковому спаму.

Сайти карають трьома способами:

 • Банять. Це процедура повного виключення інтернет-ресурсу із пошукової видачі та індексу.
 • Песимізують. Песимізація — комплекс заходів, спрямований на навмисне штучне зниження пошукової позиції сайту.
 • Вибірково виключають із пошукових видач деякі сторінки інтернет-порталу.

У більшості випадків онлайн-платформи карають за:

 • трафік-накрутку;
 • стрімке збільшення маси посилань;
 • застосування посилань сайтів з сумнівною репутацією (нетрастових, сателітів);
 • переоптимізований контент (маються на увазі тексти малоінформативні і ті, що важко читаються через велику кількіть ключових слів);
 • контент сумнівної якості (неграмотні тексти, написані з великою кількістю стилістичних, орфографічних, пунктуаціних та інших помилок);
 • неоригінальний контент (тексти-дублікати інших інтернет-ресурсів чи особисті сторінки дублі);
 • нав’язлива реклама агресивного формату, наприклад, велика кількість банерів і спливаючих вікон тощо.

Фільтри створені для того, щоб боротися зі швидким ефектом «чорного просування». Це захід безпеки, який спрямований на захист, оптимізацію і підвищення комфорту користувача. Бувають, звичайно, випадки, коли дія фільтру пов’язана з недосвідченістю SEO-спеціаліста, але в більшості випадків фільтр спрямований проти неправомірних дій.

Головні Google-фільтри 2018 року

У наш час для того, щоб слідкувати за інформаційним порядком в Інтернеті і оцінювати відповідність сайту регламентованим вимогам, застосовуються чотири основних Google-фільтри. Усі вони відрізняються оригінальними прийомами роботи з інтернет-представництвами.

Найчастіше застосовують Панда-фільтр, який діє по відношенню до спамного контенту (неунікального, неінформативного, перенасиченого ключами і помилками, того, який погано читається).

Другий за значимістю фільтр — це «Пінгвін», який протистоїть маніпуляціям з масою посилань (наприклад, бореться з об’ємною і не впорядкованою закупкою посилань сайтів із сумнівною репутацією).

Колібрі-фільтри спрямовані на підтримку довіри до Google–пошуковика, яка часто втрачається, якщо відповідь на користувацький запит не відповідає тематиці. Наприклад, користувач шукає книги, а у відповідь отримує список туристичних сайтів. Це відбувається в тому випадку, коли інтернет-портали використовують різноманітні махінації зі змістовим навантаженням запитів для того, щоб отримати високий рейтинг пошукової видачі.

Фільтр «Пісочниця» відносять до фірмового Google-продукту, який працює у відношенні до «молодих» сайтів, які не викликають довіри. Він спрацьовує також в умовах стрімкого приросту великої кількості зворотних низькоякісних посилань. Фільтр «Пісочниця» здатен повністю або частково виключити сайт з індексу пошуковика.

Як зрозуміти, що сайт відфільтрований?

Сайт не попереджують про те, що по відношенню до нього застосовують санкції. Дію фільтрів можна легко визначити за низкою ознак:

 • різке зниження відвідуваності (якщо виключені технічні неполадки й інші причини);
 • відсутність сайту в пошуку (це гарантований показник фільтрації).

Знавці рекомендують ставити невеликий фрагмент тексту головної сторінки сайту в пошуковий рядок і, якщо його немає на сторінці пошукової видачі, значить сайт потрапив під фільтр. Спеціалісти рекомендують користуватися оригінальним сервісом Google Search Console, який перевіряє наявність порталу в пошуковій системі. Приклад неодноразового застосування і зняття фільтру «Пінгвін» добре видно на фото нижче.

Жовтий колір — пошуковий трафік Google, червоний — пошуковий трафік Яндекс.

Як вийти з-під санкцій фільтру?

Для того, щоб оперативно і гарантовано вийти з-під санкцій фільтру важливо звернутися до авторитетних спеціалістів. Вони володіють необхідним і достатнім багажем знань, а також широкою і успішною практикою, тому працюють оперативно і точно. Такі спеціалісти можуть визначити і реалізувати необхідний комплекс заходів з відновлення.

Зазвичай програма відновлення складається з:

 • визначення фільтра з допомогою спеціальних сервісів Websitе Penalty Indikator, Google Webmaster Tools, Pessimization-checker;
 • контент-аудиту — тексти перевіряють на унікальність, грамотність, інформативність, заспамленість і читабельність. Контент змінюють, виправляючи виявлені помилки. Після цього його оптимізують, враховуючи регламентовані вимоги Google. Відправляють готові сторінки на перевірку в систему Google Webmaster;
 • виправляють неправильне застосування маси посилань. З допомогою сервісу ahrefs.com завантажують всю зовнішню масу посилань. Використовуючи CheckTrust, аналізують трастовість і якість джерел. Ліквідують посилання на сайт, розміщені на сумнівних ресурсах, заново індексують сторінки, на яких видалили посилання. Створюють нову масу посилань, використовуючи авторитетні сайти.

Як не потрапити під фільтр?

Аби не потрапити під дію фільтрів, необхідно перед наповненням чи правкою сайту детально та уважно вивчити критерії правильного і корисного інтернет-ресурсу, регламентовані Google.

Не можна користуватися послугами спеціалістів, які обіцяють за короткий термін вивести сайт в пошуковий ТОП. Важливо пам’ятати, що просування не може бути блискавичним, це планомірний фронт робіт поступального та стійкого просування до пошукового ТОПу.

Основная задача сайта ─ устойчиво находиться в поисковом ТОПе, для этого SEO-оптимизаторы используют целый комплекс мер, которые поисковые машины делят на «допустимые» и «недопустимые».

Главная задача поисковиков ─ дать пользователю полноценный ответ на запрос, он должен быть полезным, а также исчерпывающим. Исходя из этого, они строго следят за тем, чтобы интернет не стал свалкой, и жёстко наказывают за применение «чёрных методов SEO-продвижения», например:

 1. Дорвея.
 2. Клоакинга.
 3. Свопинга.
 4. Скрытого текста.

Такие манипуляции Google расценивает, как агрессивную махинацию ресурсами, поэтому практически всегда за это наказывают достаточно сурово. Довольно часто восстановить хорошую репутацию невозможно. В некоторых случаях, когда промахи не существенные, порталу даётся возможность исправить ошибки и оценить преимущества честной оптимизации. При этом специалисты констатируют, что даже после исправления ошибок восстановления поисковых позиций ждут несколько месяцев.

Как и за что наказывают?

За «порядком в Интернете» следят специальные фильтры, их создают профильные специалисты в антиспамовых отделах Яндекса и Google. Каждый фильтр отличается специализацией, которую формулируют в оригинальных алгоритмах. В настоящее время создано достаточно много разных фильтров, противодействующих агрессивным приёмам SEO-оптимизации и поисковому спаму.

Сайты наказывают тремя способами:

 • Банят.

Это процедура полного исключения интернет-ресурса из поисковой выдачи, а также из индекса.

 • Пессимизируют.

Пессимизация ─ комплекс мер, направленный на преднамеренное искусственное понижение поисковой позиции сайта.

 • Избирательно исключают из поисковых выдач некоторые страницы интернет-портала.

В большинстве случаев онлайн-платформы наказывают за:

 • трафик-накрутку;
 • стремительное увеличение ссылочной массы;
 • применение ссылок сайтов сомнительной репутации (нетрастовых, сателлитов);
 • переоптимизированный контент (имеются ввиду тексты малоинформативные и трудночитаемые из-за множества ключевых фраз);
 • контент сомнительного качества (неграмотные тексты, написанные со множеством стилистических, орфографических, пунктуационных и других ошибок);
 • неоригинальный контент (тексты-дубликаты других интернет-ресурсов или личные страницы-дубли);
 • навязчивая реклама агрессивного формата, например, множество баннеров и всплывающих окон и др.

Фильтры созданы для того, чтобы бороться с быстрым эффектом «чёрного продвижения». Это мера безопасности, которая направлена на защиту, оптимизацию и повышение пользовательского комфорта. Бывают, конечно, случаи, когда действие фильтра связано с неопытностью SEO-специалиста, но в большинстве случаев фильтр направлен против неправомерных действий.

Главные Google-фильтры 2018 года

В настоящее время для того, чтобы следить за информационным порядком в Интернете и оценивать соответствие сайта регламентированным требованиям, применяются четыре основных Google-фильтра. Все они отличаются оригинальными приёмами работы с интернет-представительствами.

Чаще всего применяют Панда-фильтр, который действует в отношении спамного контента (неуникального, неинформативного, плохо читаемого, перенасыщенного ключами и ошибками).

Второй по значимости фильтр ─ это «Пингвин», который противостоит манипуляциям со ссылочной массой (например, борется с объёмной и беспорядочной закупкой ссылок сайтов сомнительной репутации).

Колибри-фильтры направлены на поддержание доверия к Google–поисковику, которое часто теряется, если ответ на пользовательский запрос не соответствует тематике. Например, пользователь ищет книги, а в ответ получает список туристических сайтов. Это происходит в том случае, если интернет-порталы используют разнообразные махинации со смысловыми нагрузками запросов, для того чтобы получить высокий рейтинг поисковой выдачи.

Фильтр «Песочница» относят к фирменному Google-продукту, который работает в отношении «молодых» сайтов, не вызывающих доверия. Он срабатывает также в условиях стремительного прироста множества обратных или низкокачественных ссылок. Фильтр «Песочница» способен полностью или частично исключить сайт из индекса поисковика.

Как понять, что сайт отфильтрован?

Сайт не предупреждают о том, что в отношении него применяют санкции.

Действие фильтров можно легко определить по ряду признаков:

 • резкое снижение посещаемости (если исключены технические неполадки и другие причины);
 • отсутствие сайта в поиске (это гарантированный показатель фильтрации).

Знатоки рекомендуют вставить небольшой фрагмент текста главной страницы сайта в поисковую строку и, если его нет на странице поисковой выдачи, значить сайт попал под фильтр. Специалисты рекомендуют пользоваться оригинальным сервисом Google Search Console, который проверяет наличие портала в поисковой системе. Пример неоднократного применения и снятия фильтра «Пингвин» хорошо виден на фото ниже.

Жёлтый цвет — поисковый трафик Google, красный — поисковый трафик Яндекс.

Как выйти из-под санкций фильтра?

Для того, чтобы оперативно и гарантировано выйти из-под санкций фильтра важно обратиться к авторитетным специалистам. Они обладают необходимым и достаточным багажом знаний, а также широкой и успешной практикой, поэтому работают оперативно и точно. Такие специалисты могут определить и реализовать необходимый и достаточный комплекс восстановительных мер.

В общих случаях программа восстановления состоит из:

 • определения фильтра с помощью специальных сервисов Websitе Penalty Indikator, Google Webmaster Tools, Pessimization-checker;
 • контент-аудита – тексты проверяют на уникальность, грамотность, информативность, заспамленность и читабельность. Контент меняют, исправляя выявленные ошибки. После этого его оптимизируют, учитывая регламентированные требования Google. Отправляют готовые страницы на перепроверку в систему Google Webmaster;
 • исправляют неправильное применение ссылочной массы. С помощью сервиса com выгружают всю внешнюю ссылочную массу. Используя CheckTrust, анализируют трастовость и качество источников. Ликвидируют ссылки на сайт, размещённые на сомнительных площадках, заново индексируют страницы, на которых удаляли ссылки. Создают новую ссылочную массу, используя авторитетные сайты.

Как не попадать под фильтр?

Чтобы не попасть под действие фильтров, необходимо перед наполнением или правкой сайта детально и внимательно изучить критерии правильного и полезного интернет-ресурса, регламентированные Google.

Нельзя пользоваться услугами специалистов, которые обещают в кротчайшие сроки вывести сайт в поисковый ТОП. Важно помнить, что продвижение не может быть молниеносным ─ это планомерный фронт работ поступательного и устойчивого продвижения к поисковому ТОПу.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"