Кейс по контекстній рекламі. ROI 180% – LuxSite

До нас звернувся клієнт, з яким раніше ми співпрацювали по декількох проектах. На той момент відоме київське агентство інтернет-маркетингу вже надавало послуги по контекстній рекламі для одного з сайтів замовника, але результати були незадовільними. Наш фахівець з контекстної реклами провів об’ємну роботу, піднявши коефіцієнт транзакцій на 126% і скоротивши бюджет на рекламу.

Далі – висновки і подробиці за даним проектом.

Вхідні дані:

 • Проект – інтернет-магазин професійної косметики та обладнання WebMarket.
 • Геолокація – вся Україна.
 • Необхідна послуга – контекстна реклама Google AdWords.
 • Бюджет – 30 000 грн.
 • За результатами роботи з попереднім агентством в порівнянні з минулим роком:

кейс про виконану роботу WebMarket

Попередні підрядники по контекстній рекламі провели велику роботу і досягли деяких успіхів. Їх виявилося недостатньо, і ми взялися до роботи.

Основна задача:

Вийти на ROI 170% з даного каналу трафіку.

Роботи по проекту:

Спершу провели аудит рекламних кампаній і оцінили поточну ситуацію. В результаті:

 • виявили, що деякі ключові фрази за весь час не дали конверсій, але бюджет на них продовжував витрачатися;
  Кейс по контекстній рекламі
 • припустили збій роботи деяких лічильників;
  виявили некоректні групи оголошень з ключовими словами всіх типів відповідностей і т. д.Кейс з контекстної реклами

Після того як клієнт затвердив наші пропозиції, приступили до роботи в акаунті:

 • Перебрали величезна кількість запитів –
  роботи в акаунті
 • з них залишили 2260 ключових фраз, за якими були конверсії, а згодом “зачистили” їх до 1000.
 • Створили список мінус-слів за даними запитам.
 • Вибрали ефективну структуру створення рекламних кампаній, коли в групу оголошень входить одне ключове слово в двох типах відповідності.створення рекламних кампаній
 • На створення такої структури пішло близько тижня, всього було написано близько 2000 оголошень.

Після запуску почали працювати над оптимізацією. Тематика проекту – професійне обладнання та засоби по догляду – дуже частотна і дає багато трафіку. Тому ми ретельно відстежували ефективність кампаній, виключаючи близько 50 фраз щодня. Коректувалися запити і оголошення, потроху почав працювати оптимізатор конверсій.

Результати роботи

Перші плоди нашої роботи не були вражаючими, так завжди буває відразу після запуску.
оптимізатор конверсій
Щоб відстежити ефективність оптимізації потрібен час. Наочні результати по даному проекту з’явилися вже на другий місяць.
ефективність оптимізації
Останні дані порадували і нас, і замовника.
птимізація рекламних кампаній в Google AdWords для сайту WebMarket

В результаті оптимізації рекламних кампаній в Google AdWords для сайту WebMarket:

 • розмір інвестицій в проект в порівнянні з минулим роком вдалося скоротити з 100 тисяч до 22077 грн при залишилася віддачі по доходу;
 • коефіцієнт транзакцій підвищився на 126% при зниженні прибутковості всього на 4,45%;
 • на даний момент показник ROI тримається на рівні 180%, замість обумовлених клієнтом 170%.

Висновки

Нам вдалося досягти відмінних результатів по оптимізації рекламних кампаній Google AdWords. Але ще до того, як ми взялися за проект, були зроблені певні вкладення і пророблена робота по впізнаваності бренду іншим агентством. І ми прекрасно розуміємо, що без цього наш результат міг бути не таким показовим.

Цей кейс наочно дає зрозуміти, що завжди потрібно покращувати канали залучення фахівців в проект і оцінювати віддачу. Якщо результати роботи підрядників вас не влаштовують, залучайте сторонніх фахівців, консультуйтеся і не шкодуйте ресурсів на аналітику.

К нам обратился клиент, с которым ранее мы сотрудничали по нескольким проектам. На тот момент небезызвестное киевское агентство интернет-маркетинга уже предоставляло услуги по контекстной рекламе для одного из сайтов заказчика, но результаты были неудовлетворительными. Наш специалист по контекстной рекламе провел объемную работу, подняв коэффициент транзакций на 126% и сократив бюджет на рекламу.

Далее – выводы и подробности по данному проекту.

Вводные данные:

 • Проект – интернет-магазин профессиональной косметики и оборудования WebMarket.
 • Геолокация – вся Украина.
 • Необходимая услуга – контекстная реклама Google AdWords.
 • Бюджет – 30 000 грн.
 • По результатам работы с предыдущим агентством по сравнению с прошлым годом:

кейс о проделанной работе WebMarket

Предыдущие подрядчики по контекстной рекламе провели большую работу и достигли некоторых результатов. Их оказалось недостаточно, и мы принялись за работу.

Основная задача:

Выйти на ROI 170% по данному каналу трафика.

Работы по проекту:

Сперва провели аудит рекламных кампаний и оценили текущую ситуацию. В результате:

 • обнаружили, что некоторые ключевые фразы за все время не дали конверсий, но бюджет на них продолжал расходоваться;

Кейс по контекстной рекламе

 • предположили сбой работы некоторых счетчиков;
 • выявили некорректные группы объявлений с ключевыми словами всех типов соответствий и т. д.

Кейс с контекстной рекламы

После того как клиент утвердил наши предложения, приступили к работе в аккаунте:

 • Перебрали огромное количество запросов –

работе в аккаунте

 • из них оставили 2260 ключевых фраз, по которым были конверсии, а впоследствии “зачистили” их до 1000.
 • Создали список минус-слов по данным запросам.
 • Выбрали эффективную структуру создания рекламных кампаний, когда в группу объявлений входит одно ключевое слово в двух типах соответствия.

создания рекламных кампаний

 • На создание такой структуры ушло порядка недели, всего было написано около 2000 объявлений.

После запуска начали работать над оптимизацией. Тематика проекта – профессиональное оборудование и средства по уходу – очень частотная и дает много трафика. Поэтому мы тщательно отслеживали эффективность кампаний, исключая около 50 фраз ежедневно. Корректировались запросы и объявления, понемногу начал работать оптимизатор конверсий.

Результаты работы

Первые плоды нашей работы не были впечатляющими, так всегда бывает сразу после запуска.

оптимизатор конверсий

Чтобы отследить эффективность оптимизации нужно время. Наглядные результаты по данному проекту появились уже на второй месяц.

эффективность оптимизации

Последние данные порадовали и нас, и заказчика.

оптимизация рекламных кампаний в Google AdWords для сайта WebMarket

В результате оптимизации рекламных кампаний в Google AdWords для сайта WebMarket:

 • размер инвестиций в проект по сравнению с прошлым годом удалось сократить со 100 тысяч до 22077 грн при оставшейся отдаче по доходу;
 • коэффициент транзакций повысился на 126% при снижении доходности всего на 4,45%;
 • на данный момент показатель ROI держится на уровне 180%, вместо оговоренных клиентом 170%.

Выводы

Нам удалось добиться отличных результатов по оптимизации рекламных кампаний Google AdWords. Но еще до того, как мы принялись за проект, были сделаны определенные вложения и проделана работа по узнаваемости бренда другим агентством. И мы прекрасно понимаем, что без этого наш результат мог быть не таким показательным.

Этот кейс наглядно дает понять, что всегда нужно улучшать каналы привлечения специалистов в проект и оценивать отдачу. Если результаты работы подрядчиков вас не устраивают, привлекайте сторонних специалистов, консультируйтесь и не жалейте ресурсов на аналитику.

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"