Чому SEO-аудит сайту настільки актуальний? – LuxSite

Сьогодні SEO-аудит сайту сприймається як незамінний маркетинговий інструмент, завдяки якому можна успішно просуватися в глобальному інтернет-просторі.

У наш час власники веб-ресурсів розуміють, для того, щоб вижити на віртуальному ринку, а також бути успішним і поступально розвиватися, потрібно бути кращими, розумнішими і швидшими, ніж конкуренти. Щодня створюється чимало нових сайтів, схожих за тематикою. Як правило, над їх просуванням працює група досвідчених спеціалістів! Усі сайти прагнуть оперативно потрапити в пошуковий ТОП і постійно утримувати позиції пошукового лідера. Як же в умовах жорсткої конкуренції всіх обігнати і «фінішувати» в ТОП-10?

Internet design concept set with successful strategy digital marketing web development icons isolated vector illustration

Для цього важливо мати детальний план необхідних і достатніх дій, які ефективно працюють як самостійно, так і в комплексі з іншими заходами. Сео-просування розробляється під конкретний бізнес і під певну ринкову кон’юнктуру. Цей процес не уніфікований, у ньому чимало тонкостей і нюансів. Їх може визначити успішно практикуючий спеціаліст з великим багажем знань і багаторічним досвідом роботи. Саме такі спеціалісти працюють у нашій компанії. Вони проводять комплексний аудит сайту, для того, щоб розробити ефективний план сео-просування, який буде продуктивно працювати в кожному конкретному випадку.

Наша компанія впродовж багатьох років виконує комплексний SEO-аудит для інтернет-порталів:

 • що тільки починають працювати в мережі;
 • готових до просування;
 • тих, які підлягають розкрутці.

Чек-лист по сео-аудиту: що і як аналізують спеціалісти?

Комплексний сео-аудит включає п’ять видів перевірки. Кожна з них самодостатня, якщо провести одну з перевірок окремо від інших, вона дозволить вирішити низку певних проблем. У випадку, коли потрібно кардинально змінити систему просування, необхідно застосовувати всі п’ять видів перевірок і комплексно вирішувати всі питання просування.

Після комплексного сео-аудиту веб-майстер отримує від спеціалістів покрокову інструкцію дя реалізації плану сео-просування, яке:

 • векторно зорієнтує поведінкові фактори в бік сайту;
 • збільшить трафік-потік;
 • забезпечить веб-ресурсу стабільний і істотний ріст позицій на сторінках пошукової видачі;
 • оптимізує конверсію, що стане наочною демонстрацією бажаної степені монетизації веб-ресурсу.

Технічний аудит: особливості проведення

Програмно-технічна перевірка передбачає вивчення і аналіз програмних елементів сайту:

 1. Швидкості сторінкової вигрузки.
 2. Валідності HTML-коду (шукають огріхи, співставляючи з діючими стандартами).
 3. Адаптованості до екранів різних мобільних пристроїв.
 4. Кросбраузерності (можливості оптимальної демонстрації і роботи в популярних браузерах).
 5. Працездатності всіх навігаційних систем.
 6. Відповідності кнопок соцмереж (лайки, репости, підписки) заявленому функціоналу.
 7. Наявність битих посилань.
 8. Сторінок помилки 404.
 9. Ефективності охорони контенту від крадіжок.
 10. Інших.

Детально про пошуковий аудит

Пошуковий аудит оцінює відповідність інтернет-порталу вимогам пошукових стандартів.

Для цього спеціалісти аналізують:

 1. Наявність і грамотне налаштування robots.txt и sitemap.xml.
 2. Наявність дубльованих сторінок.
 3. Грамотність побудування URL-адрес сайту.
 4. Вихідні посилання.
 5. Об’ємні і якісні параметри зовнішньої бази посилань.
 6. Застосування мікророзмітки.
 7. Наявність реєстрації в популярних каталогах інтернет-порталів.
 8. Наявність дзеркал і грамотність їх налаштування.
 9. Роботу лічильників і відвідуваність сайту тощо.

Що таке перевірка юзабіліті?

Перевірка юзабіліті — це комплекс заходів, який оцінює, чи володіє сайт:

 1. Інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
 2. Привабливим сучасним дизайном.
 3. Читабельними шрифтами, які ефектно контрастують на загальному фоні.
 4. Оригінальними і різноманітними графічними об’єктами.
 5. Можливостями повноцінної демонстрації на будь-яких пристроях, які надають користувачеві доступи до сайту.
 6. «Хлібними крихтами», пагінацією та іншими засобами навігації, що забезпечують високий рівень користувацького комфорту.
 7. Простими реєстраційними формами, а також наочними вікнами оформлення покупки/замовлення послуги, які можна легко й оперативно заповнити.

Що таке аудит контенту?

Аудит контенту — це комплекс заходів, що дозволяє оцінити відповідність текстової складової сайту концептуальним потребам пошукових систем.

У більшості випадків спеціалісти перевіряють:

 1. Релевантність сторінок головному вмісту title, description, заголовків h1, h2.
 2. Інформативність , достовірність, унікальність і актуальність текстів.
 3. Діалоговий контекст спілкування з читачем.
 4. Оптимізацію контенту під різночастотні ключові запити.
 5. Наочність подачі інформації (розбивка тексту на тематичні підзаголовки, розбавлення текстів графічними, фото- і відеоматеріалами).

Як перевіряють посадкові сторінки

У рамках аудиту посадкових сторінок спеціалісти оцінюють діючі title, description і заголовки.

В результаті вони дають детальні рекомендаціїі як:

 • підищити ефективність існуючих об’єктів;
 • створити вражаючі title, description і заголовки (у тому випадку, якщо їх не було на сайті).

Сегодня SEO-аудит сайта воспринимается как незаменимый маркетинговый инструмент, благодаря которому можно успешно продвигаться в глобальном интернет-пространстве.

В настоящее время владельцы веб-ресурсов понимают, для того, чтобы выжить на виртуальном рынке, а также быть успешным и поступательно развиваться, нужно быть лучше, умнее и быстрее конкурентов. Ежедневно создается множество новых сайтов сходной тематики. Как правило, над их продвижением работает группа опытных специалистов! Все сайты стремятся оперативно попасть в поисковый ТОП и постоянно удерживать позиции поискового лидера. Как же в условиях жёсткой конкуренции всех обогнать и «финишировать» в ТОП-10?

Для этого важно иметь детальный план необходимых и достаточных действий, которые эффективно работают как самостоятельно, так и в комплексе с другими мероприятиями. Сео-продвижение разрабатывается под конкретный бизнес и под определённую рыночную конъюнктуру. Этот процесс не унифицирован, в нём множество тонкостей и нюансов. Их может определить успешно практикующий специалист с большим багажом знаний и многолетним опытом работы. Именно такие специалисты находятся в нашей компании. Они проводят комплексный сео-аудит сайта, для того, чтобы разработать эффективный план сео-продвижения, который будет продуктивно работать в каждом конкретном случае.

Наша компания на протяжении многих лет выполняет комплексный SEO-аудит для интернет-порталов:

 • начинающих работу в сети;
 • готовых к продвижению;
 • тех, которые подлежат раскрутке.

Чек-лист по сео-аудиту: что и как анализируют специалисты?

Комплексный сео-аудит включает в себя пять видов проверки. Каждая из них самодостаточная, если провести одну из проверок отдельно от других, она позволит решить определённый ряд проблем. В том случае, если требуется кардинально менять систему продвижения, то необходимо выполнять все пять видов проверки и комплексно решать все вопросы продвижения.

После комплексного сео-аудита веб-мастер получает от специалистов пошаговую инструкцию для реализации плана сео-продвижения, которое:

 • векторно сориентирует поведенческие факторы в сторону сайта;
 • увеличит трафик-поток;
 • обеспечит веб-ресурсу стабильный и существенный рост позиций на страницах поисковой выдачи;
 • оптимизирует конверсию, что станет наглядной демонстрацией желаемой степени монетизации веб-ресурса.

Технический аудит: особенности проведения

Программно-техническая проверка предполагает изучение и анализ программных элементов сайта:

 1. Скорости страничной выгрузки.
 2. Валидности HTML-кода (ищут огрехи, сопоставляя с действующими стандартами).
 3. Адаптированности под экраны разных мобильных устройств.
 4. Кроссбраузерности (возможности оптимальной демонстрации и работы в популярных браузерах).
 5. Работоспособности всех навигационных систем.
 6. Соответствия кнопок соцсетей (лайки, репосты, подписки) заявленному функционалу.
 7. Присутствия битых ссылок.
 8. Страниц ошибки 404.
 9. Эффективности охраны контента от воровства.
 10. Прочих.

Детально про поисковый аудит

Поисковый аудит оценивает соответствие интернет-портала требованиям поисковых стандартов.

Для этого специалисты анализируют:

 1. Наличие и грамотную настройку robots.txt и sitemap.xml.
 2. Присутствие дублированных страниц.
 3. Грамотность построения URL-адресов сайта.
 4. Исходящие ссылки.
 5. Объемные и качественные параметры внешней ссылочной базы.
 6. Применение микроразметки.
 7. Наличие регистрации в популярных каталогах интернет-порталов.
 8. Присутствие зеркал и грамотность их настройки.
 9. Работу счетчиков и посещаемость сайта и др.

Что такое проверка юзабилити?

Проверка юзабилити ─ это комплекс мер, который оценивает, обладает ли сайт:

 1. Интуитивно ясным интерфейсом.
 2. Располагающим современным дизайном.
 3. Хорошо читаемыми шрифтами, которые эффектно контрастируют на общем фоне.
 4. Оригинальными и разнообразными графическими объектами.
 5. Возможностями полноценной демонстрации на любых устройствах, которые предоставляют пользователю доступ к сайту.
 6. «Хлебными крошками», пагинацией, а также другими средствами навигации, обеспечивающими высокий уровень пользовательского комфорта.
 7. Простыми регистрационными формами, а также наглядными окнами оформления покупки/заказа услуги, которые можно легко и оперативно заполнить.

Что такое аудит контента?

Аудит контента ─ это комплекс мер, позволяющий оценить соответствие текстовой составляющей сайта концептуальным требованиям поисковых систем.

В большинстве случаев специалисты проверяют:

 1. Релевантность страниц главному содержимому title, description, заголовков h1, h2.
 2. Информативность, достоверность, уникальность и актуальность текстов.
 3. Диалоговый контекст общения с читателем.
 4. Оптимизацию контента под разночастотные ключевые запросы.
 5. Наглядность подачи информации (разбивка текста на тематические подзаголовки, разбавление текстов графическими, фото- и видеоматериалами).

Как проверяют посадочные страницы

В рамках аудита посадочных страниц специалисты оценивают действующие title, description и заголовки.

В итоге они дают подробные рекомендации как:

 • повысить эффективность существующих объектов;
 • создать впечатляющие title, description и заголовки (в том случае, если их не было на сайте).

Інші новини

1/1

Контакти

+38 (093)500 22 11

с 9:00 до 18:00

вул. Вадима Гетьмана 4;
Київ, Київська обл., 04116

Потрібен якісний інтернет-маркетинг?
Ми допоможемо і попроектно, і з послугами "під ключ"